Rene Lykkeskov

Rene Lykkeskov

Business Development Director

I ett klimat som präglas av snabba förändringar och större ekonomisk och konkurrensmässig press, strävar många chefer efter att öka flexibiliteten, främja verksamhetens digitala resa och höja värdet på bolaget. Trots att många har behov av att öka takten i verksamhetens digitala transformation sitter de flesta företag fast med dyra datacenter, gamla IT-system, en organisation som verkar i silos och en illavarslande kompetensbrist, för att bara nämna några av utmaningarna. Detta resulterar bland annat i att det tar lång tid att få ut nya digitala tjänster på marknaden, möjligheten att utveckla nya digitala affärsmodeller minskar samt att det uppstår ett allt större gap mellan vad verksamheten förväntar sig och vad IT kan leverera. 

Jag har regelbundet diskussioner med verksamheter som vill få in fler digitala delar i sin affärsstrategi och över hela värdekedjan för att kunna ge bättre service till kunder och medborgare. För att göra det måste de ofta genomlysa sina värdekedjor och ekosystem så att digitaliseringen både bidrar till tillväxt och kostnadsbesparingar. Låter det som ett olösligt problem? 

A för anpassning 

Nyckeln här är att ha ett nära och tajt samarbete mellan IT och verksamheten. Låter det bekant? Såklart, men det är verkligen viktigt. Med tanke på hur mycket vi har pratat om detta är det märkligt att det ännu inte har realiserats i många verksamheter. Och det finns skäl till varför. 

Vi har gjort en genomgång av nästan 50 företag runt om i världen med ett genomsnittligt marknadsvärde på runt 30 miljarder USD. Det vi fann var en stark koppling mellan verksamhetens prestation och deras förmåga att knyta ihop IT med verksamheten. Verksamhetens vinst och EPS-tillväxt (vinst per aktie) var 2 till 3 gånger högre för företag där IT och verksamhet var nära sammankopplade, än för de verksamheter där IT och verksamheten agerade i två separata silos. 

B för bedömning

För att hjälpa verksamheter att koppla ihop IT och verksamhet och för att skapa världsledande IT har vi utvecklat en proprietär metod som vi kallar Journey to World Class IT. Den här metoden hjälper kunder att utvärdera sig själva inom 10 olika områden för att ge värdefulla insikter till deras förändrings-strategier och för att öka samarbetet mellan olika delar av verksamheten. De tio områdena är grupperade under tre huvuddomäner: Affärsvärde, teknikeffektivitet och personal- och kompetensresurser.

Områdena visar hur tjänster överensstämmer med affärskrav, innovationsförmåga, säkerhet och integritet, kostnadseffektivitet för IT samt strategier för att attrahera och behålla IT-kompetens. Det är väldigt ofta en fascinerande övning. Vi låter både verksamhetsledning och IT-chefer göra samma bedömning. Resultaten är vanligtvis en riktig ögonöppnare för hela organisationen. 

C för ”closing the gaps” 

De mest värdefulla resultaten är luckorna eller gapen. Det är där den största förändringen kan åstadkommas. Baserat på gapen tar vi fram en åtgärdsplan. Det är inte ovanligt att vi också sätter ihop ett business case för att kunna överbrygga gapen och säkerställa att den traditionella IT-miljön kan omvandlas till en agil och modern IT anpassad för en hybrid molnbaserad infrastruktur. 

På CGI har vi över 40 års erfarenhet av att driva IT i världsklass, för oss själva och för våra kunder. Detta innebär att vi också kan köpa eller helt enkelt ta över kundens IT-miljö och hjälpa till att möjliggöra en framtida färdplan för en IT-miljö.

Låter det drastiskt? Tja, det beror på hur man ser det. Det tar i genomsnitt 5 till 7 år att modernisera ett företags IT-miljö. Många organisationer kan helt enkelt inte vänta så länge. 

Vi är vana vid att arbeta nära våra kunder och dra nytta av vår globala kapacitet för att hjälpa till att identifiera, utveckla, implementera och driva de strategier och lösningar som behövs för att möta kundernas, kundernas kunders och medborgarnas förväntningar. Och jag tror att vi har en stark poäng och gedigen erfarenhet eftersom vår kunskapsbas återspeglar insikter från 5 500 verksamheter i flera länder, som idag står för 82 procent av världens IT-kostnader. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med dessa frågor eller kontakta mig.

About this author

Rene Lykkeskov

Rene Lykkeskov

Business Development Director

René Lykkeskov arbetar med strategi och digital affärsrådgivning. Han har många års erfarenhet från IT- och konsultbranschen, både som styrelseledamot, ledare och konsult. René är verksam i Danmark och har ansvar för affärsutveckling i CGI:s danska verksamhet samt leder M&A för CGI i Skandinavien. ...