Frågan om specialkost i offentliga storkök är en växande utmaning för kommuner och regioner att hantera. Inte bara skolor, utan även storkök inom exempelvis vård, äldreomsorg och fängelser brottas med frågan att hitta ett fungerande system för måltidshantering som svarar mot dagens alltmer specialiserade krav.

Därför blir vi glada när vi märker att allt fler som jobbar med frågan har hört talas om vårt eget kostdatasystem Aromi – inte sällan från sina kollegor i Finland. Där är CGI Aromi en väletablerad lösning som används i såväl finskspråkiga, tvåspråkiga som svenskspråkiga kommuner. Lösningen har svenskan inbyggd från början men den stöder även engelska, och fler språk är på gång.

CGI Aromi stöder, digitaliserar och underlättar alla led i kosthanteringen, allt från recepthantering, menyplanering, beställningar av råvaror och ingredienser, beställning av måltider, hantering av specialkost, hantering i köket, etiketter, ekonomisk uppföljning, till säsongsanpassning och mycket mera.

Med CGI Aromi kan din verksamhet alltså erbjuda alla tillgång till vällagad, näringsriktigt specialkost på ett resurseffektivt sätt, både ekonomiskt och miljömässigt!

Tyvärr vet vi att många kommuner och regioner fortfarande sitter med gammaldags kostdatasystem i avtal som man väljer att förlänga eftersom man helt enkelt inte känner till att CGI Aromi finns. Om du är intresserad av lära dig mer om CGI Aromi eller kanske är på väg in i en upphandling så hör gärna av dig via kontakt-rutan (uppe till höger på sidan).


Finska cateringbolaget som har löst frågan om specialkost i offentliga storkök

För att kunna höja effektiviteten och matkvaliteten och minimera kostnaderna för verksamheten, valde finska cateringbolaget Pirkanmaan Voimia LTD, som ägs av Tammerfors stad och Pirkanmaa, att digitalisera sin mathanteringen med CGI:s kostdatasystem Aromi.

Läs mer

 

 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.