Av 2018 års CGI Client Global Insights, som bygger på personliga intervjuer med 1 400 företagsledare och IT-chefer över hela världen, framgår att det fortfarande finns en del att göra i fråga om digital transformation, för att kraven från digitalkunderna och allmänheten ska kunna uppfyllas. 

Högre chefer på kapitalmarknaden avslöjar att de fyra största utmaningarna för dem är kulturella förändringar och förändringsarbete (83 procent) följt av efterlevnad av lagar och regler samt cybersäkerhetsfrågor (81 procent), begränsningar i fråga om teknik/äldre system/effektivitet (75 procent) och datahantering/-kontroll (74 procent).

”Intressant nog angavs samma fyra utmaningar 2017. Kulturella förändringar och förändringsarbete ligger även detta år på första plats, medan efterlevnad av lagar och regler har flyttat upp från fjärde till andra plats. Man kan ju fråga sig om det betyder att det har gjorts framsteg, eller att arbetet tar längre tid än vi trodde”, säger Robert Book, på CGI.

Enligt Robert Book kan kapitalmarknadsbolagen övervinna dessa utmaningar, men inte över en dag. Man måste införa stegvisa strategier som sträcker sig över flera år. Men vilka är då de viktigaste framgångsfaktorerna? 

”Till de viktigaste framgångsfaktorerna hör att investera i ny kompetens över hela verksamheten, avveckla traditionella ledningshierarkier och utveckla nya arbetssätt. Ny kompetens krävs för att driva igenom förändringar i verksamheten, ifrågasätta befintliga rutiner, införa avancerad teknik, modernisera äldre system och öka effektiviteten”.

Att förvärva och behålla medarbetare med digital kompetens och skapa rätt företagskultur är inte bara ännu en ny IT-prioritering, utan den har tagit sig direkt upp på förstaplatsen. 

”Det finns en påtaglig känsla bland cheferna på kapitalmarknaden av att det krävs snabba åtgärder för att stärka företagens position inför framtiden, och de inser att kompetens och kultur spelar en avgörande roll för att nå framgång”.

Dessutom finns det enligt Robert Book ett enormt stort behov av fortsatt investering i teknik. Han menar att företag som omarbetar sina IT-strategier för att övervinna utmaningarna kommer att kunna ta en särskilt stark position. Men detta är svårt när lagar och regler blir strängare, kostnadspressen ökar, konkurrensen blir tuffare och marginalerna är små.

Teknikinvesteringar hämmas också av störningshot. Dessa hot kommer i högre grad inifrån branschen än utifrån. Verksamhetens komplexitet, regelbördan och de investeringar som måste göras i människor och teknik är ett svårt hinder att passera för dem som befinner sig utanför branschen.

”Inom branschen har särskilt stordriftsföretag råd att investera i ny teknik, för att utmana sina långsammare och mindre branschkonkurrenter. Den största chansen för de andra är att specialisera sig på distribution, ge en bättre kundupplevelse och bättre kundservice”.

En stor majoritet har redan en tydlig digital strategi

Trots dessa utmaningar har 70 procent av kapitalmarknadsbolagen redan en tydlig digital strategi, medan 11 procent håller på att utforma en. Av dem med en tydlig strategi har 34 procent inlett, omsatt eller fått resultat av en inåtriktad strategi som omfattar hela företaget, medan 30 procent befinner sig på samma stadium med en företagsomfattande digital strategi som även omfattar deras ekosystempartner.

Dessutom pekar Robert Book på att det, till skillnad från i en del andra branscher, finns en stark koppling mellan företagsledare och IT-chefer när det gäller arbetet med den digitala transformationen. Detta framgår av att de organiserar sin verksamhet kring transformation, och att en stor majoritet av de intervjuade tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för de IT-ansvariga och verksamheten som helhet att genomföra digitala strategier.

CGI Client Global Insights delger många fler slutsatser från våra personliga intervjuer med chefer på kapitalmarknaden, och vi ger dessutom vår syn på slutsatserna. Kontakta oss om du vill ta del av vår rapport om utmaningarna för kunder inom bank och finans.