I flera års tid har vi nu hört om 5g-tekniken och om hur den kommer att förändra industrin i grunden. Men hur långt har industrin kommit generellt i frågan? Och hur ser utmaningarna ut innan den kan dra nytta av den nya tekniken fullt ut? 

Vi hör oss för med Leif Olsson, en av CGIs experter inom industiella IT-system. Leif och hans kollegor har just fått förtroendet att införa ett privat 5g-nät till en av de stora aktörerna inom fordonsbranschen. 

”Det är faktiskt ett av de allra första privata 5g-nät som byggs i Sverige”, påpekar han. 

Berätta mer?

Vi kompletterar det befintliga wifi-nätet med ett 5g-nät och ser till att de kan införa autonom produktion genom att bland annat ta bort manuella förflyttningar, använda automatiska fordon och kunna följa o spåra material för att öka kvaliteten i produktionsprocesserna.” 

I vilka sektorer har man kommit längst generellt inom 5G/IoT, skulle du säga? 

”Bilindustrin, framför allt den tyska som haft 5G-licenser något år nu, står rätt bra förberedd. Även skogsbolagen ligger bra till, och i Sverige har gruvindustrin kommit en bra bit. Många bedömare tror också att sjukhusen snart kommer att lämna sina wifibaserade nät till fömån för privata 5g-nät. Möjligheten att kunna koppla upp och övervaka patienter eller utföra fjärrstyrda behandlingar med inblandning av olika experter från olika länder går nog inte att överskatta. 

Men allra längst skulle jag nog säga att hamnverksamheten har kommit. Många av de stora hamnarna har redan idag en stor flotta av autonoma fordon och mobila användare som kräver konstant uppkoppling mot de trådlösa näten.” 

Finns några generella utmaningar med att hoppa på 5g-tåget? 

”Det finns det absolut. En är att utvecklingen av privata 5g-nät inklusive komponenter sker så snabbt. Idag levererar Nokia och Ericsson minst ett större privat nät per dag och inom några år kommer det att handla om hundratals nät per dag om man får tro dem. Därför kan nog de strategiska resurser som kan integrera näten snabbt bli en trång sektor. 

Den mobila bredbandsstandarden - 3GPP, byggs också kontinuerligt ut och företag har som krav på att hantera stora volymer av sensorer på liten yta, har höga krav på prestanda eller på positionering, kommer inte att kunna få de funktionerna levererade i närtid om man ska vara realistisk, trots löften ute på marknaden. 

En annan utmaning på kort sikt är också att det finns ganska få sensorer att välja på som klarar av 5g och framför allt inga som klarar av högupplöst positionering. Men det är bara en tidsfråga!”

Kan företagen göra något för att förbereda sig?

”Ja, de kan redan nu börja väva in 5G-tekniken i befintlig infrastruktur för att vara beredda att möta den när den kommer i stor skala. Olika avdelningar inom företagen kommer att vilja köpa på sig teknik baserat på 5g och när det inträffar, måste strategin för att möta det behovet vara på plats.” 

Hur förändras spelplanen för aktörerna på marknaden i och med 5g:s intåg? 

”Bra fråga! När det gäller radiodelen så kommer Ericsson och Nokia att dominera. Deras försprång är enormt! Däremot när det gäller det så kallade core-delarna som kan sägas likna server-delarna i ett operativ, som bara består av mjukvara, har även Microsoft, Amazon och Cisco gett sig in i branschen och har från den sidan med sig stora kunskaper och därmed fördelar. Det lär bli spännande att se var detta tar vägen. 

Vi på CGI har sedan tidigare etablerade samarbeten med Ericsson i Europa, främst Sverige och Tyskland men också med Nokia som vi nyligen signerat ett samarbetsavtal med. Vi har sedan tidigare redan ett mycket stort footprint hos både Microsoft och Amazon. Det är viktigt för oss att hålla oss oberoende, men samtidigt har serverdelen en mindre betydelse eftersom den största delen av 5G-nätet består ju av mjukvara.”

Vill du vera mer om hur vi på CGI kan hjälpa dig? Kontakta oss eller läs mer om hur vi kan möta framtiden tillsammans.