18 Maj 2020

I helgen publicerade vi tillsammans med branschkollegor en debattartikel i Aftonbladet om skolans ansvar att få in tjejer i IT-branschen. En tidig introduktion av IT i skolan ökar nämligen tjejers intresse för ämnet, såg vi i vår undersökning som vi debattundertecknare lät genomföra i höstas.

Veronica Wiren, head of HR CGI Scandinavia
Veronica Wiren

Tyvärr hade endast 28 procent av tjejerna haft IT som ämne i skolan förra året, visade undersökningen. Samtidigt uppgav var fjärde tjej som haft IT i skolan att det gjort dem mer intresserade av att jobba med ämnet.

Skolan har med andra ord en stor potential i att främja kvinnors IT-intresse och på lång sikt skapa förutsättningar för större jämställdhet inom IT-branschen. Skolan har också makten och möjligheten att forma ämnet så att det känns lika välkomnande och självklart för tjejer som för killar. Det kan handla om allt från att anpassa språket och terminologin kopplad IT, att visa upp exempel med kvinnor i skoluppgifterna och berätta om kvinnliga förebilder inom it. För vi vet att de finns, inte minst här hos oss på CGI.

När hälften av befolkningen prioriteras lägre går företag också miste om en stor del av talangpoolen, något som vid det här laget är ett känt faktum att det har en hämmande effekt på företags utveckling.

Samtidigt som vår debattartikel i Aftonbladet publicerades, kom också en rapport från Allbright ut om jämställdheten i techbranschen som visar att många kvinnor fortfarande upplever en diskriminering på techarbetsplatserna. Detta är nedslående. Vi techbolag är viktiga samhällsbyggare. När bara halva befolkningen utvecklar och fattar beslut om digitala tjänster i vår vardag som försörjningsstöd, försäkringar och rekryteringar, får det konsekvenser för hela samhället. När hälften av befolkningen prioriteras lägre går företag också miste om en stor del av talangpoolen, något som vid det här laget är ett känt faktum att det har en hämmande effekt på företags utveckling. En undersökning utförd av McKinsey för ett par år sedan visar att jämställda bolag i genomsnitt avkastar 20 procent bättre än ”traditionella” företag.

CGI jobbar aktivt med frågan, inte bara ur ett arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv, utan också just för att strategin helt enkelt lönar sig.

Veronica Wiren,
HR-chef, CGI Skandinavien