Mångfald, där sexuell läggning är inkluderad, är något som står högt på agendan för de flesta företag i dagsläget. Men hur bedriver man arbetet med mångfald i verksamheten?

Sara Stjernberg, ansvarig för Talent Acquisition CGI Skandinavien
Sara Stjernberg

På CGI har vi jobbat aktivt med mångfald under flera år berättar Sara Stjernberg, som är ansvarig för Talent Acquisition i Skandinavien. Vi har bland annat tagit fram en diversity strategi där vi definierat vad mångfald innebär för oss på CGI. Sexuell läggning är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Sara berättar vidare att i dag bedrivs mångfaldsarbete inom CGI bland annat genom att:

  • Lyfta fram och sprida goda exempel på mångfald och olikheter samt bygga och dela best practices.
  • Aktivt delta i och stödja olika nätverk och aktiviteter som bejakar mångfald och främjar oliktänkande.
  • Verka för mångfald i våra rekryteringsprocessen.
  • Nolltolerans mot diskriminering av kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet.

 

”Mångfald är även en del av vårt hållbarhetsarbete kring hur vi är en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare. Hos oss ska alla våra medarbetare känna delaktighet och få samma utvecklingsmöjligheter”, säger Sara.

Veronica Wiren, head of HR CGI Scandinavia
Veronica Wiren

Veronica Wiren, HR Direktör för CGI i Skandinavien, bekräftar att mångfald är en viktig fråga för CGI: ”Mycket har gjorts inom området men det finns fortsatt mycket kvar att göra. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre därför är mångfald samt rasism och BLM (Black Lifes Matters), några av de stora frågorna vi kommer jobba än mer aktivt med framöver”.

”Hos oss på CGI vill vi att alla våra medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning ska känna sig välkomna och trygga att vara sig själva”, avslutar Veronica.


Läs mer

  • Ladda ner CGI:s hållbarhetsredovisning som beskriver hur vi arbetar för att främja mångfald, karriärutveckling och jämställdhet hos oss på CGI och i branschen som helhet.
  • Läs mer om karriärmöjligheter på CGI på våra karriärsidor.