Sedan 2016 uppger tre gånger fler chefer att de fått en övergripande digital strategi på plats och brådskan och pressen är påtaglig. Det visar CGI:s årliga rapport CGI Client Global Insights.

Många företagsledningar och IT-chefer arbetar intensivt med att digitalisera sin verksamhet för att kunna möta kundernas och medborgarnas krav. Från att tyngdpunkten i föregående års rapport låg på att utreda och planera, handlar det idag om genomförande av de digitala strategierna.

Årets upplaga av CGI Client Global Insights bygger på personliga intervjuer med över 1300 företag och IT-chefer inom 10 branscher i 17 länder för att identifiera de trender som påverkar deras organisationer och har störst konsekvenserna för deras verksamhet. De tre tydligaste trenderna i årets rapport är:

  • En ökad brådska att transformera sig till digitala organisationer för att möta ökade kundförväntningar. I år är det 85 procent som upplever detta jämfört med 71 procent under 2016. En majoritet av cheferna arbetar nu med att digitalisera de olika kontaktpunkterna med kunderna och tillämpar analyser för att bättre förstå sina kunder och kunna optimera verksamheten.
  • Behovet av att skydda företaget mot cyberhot uppger 74 procent är prioriterat jämfört med 62 procent föregående år. Eftersom kravet att bli digital intensifieras, ökar även behovet av cybersäkerhet som ses som en differentiering mellan olika organisationer.
  • Fortsatt ökande krav på att hantera regelefterlevnad har gått upp från föregående års 51 procent till 62 procent för 2017. Många uppger att kraven på skydd av personuppgifter kommer att få en stor eller mycket stor inverkan på deras verksamhet.

"Årets insikter visar ett tydligt och brådskande behov för chefer i alla de branscher som vi arbetar inom, att transformera verksamheten för att kunna möta kundernas och medborgarnas digitala behov och förväntningar”, säger Pär Fors, chef för CGI i Sverige.  "Idag uppger 40 procent att de har en övergripande digital strategi jämfört med 12 procent i förra årets rapport. Det visar hur oerhört snabbt utvecklingen går”.

Data har fått en central roll som drivkraft bakom den digitala transformationen. Över 80 procent uppger att de investerar i avancerad analys för att optimera och utveckla sin verksamhet. Dessutom är det många som säger att de experimenterar med digital teknik, inklusive automatisering och artificiell intelligens. Men 81 procent av cheferna säger att företagskulturen och bristen på kompetens är de största utmaningarna på resan mot en digitaliserad verksamhet.

Över hela linjen ökar tempot och omfattningen av transformationen. Företagsledare och IT-chefer arbetar intensivt för att bli datastyrda organisationer och därigenom kunna optimera sin befintliga verksamhet och skapa nya digitala affärsmodeller, produkter och tjänster. Vi ser också att man ser över sina organisationsmodeller för att själva bli mer agila, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

CGI Client Global Insights genomförs varje år (tidigare under namnet Voice of our Clients). Genom metodiken som innebär att CGI låter genomföra djupintervjuer med kunder inom olika branscher, över hela världen, kan man gå lite djupare än i andra undersökningar och samla in värdefulla insikter från kunderna om trender, utmaningar och möjligheter.

Kontakta Robert Almqvist på CGI om du vill veta mer.