Anna började sin resa på CGI redan 2012, men valde efter två år att göra lite annat innan hon återvände i samband med uppköpet av Acando 2020. Idag arbetar Anna som SAP-konsult där hon hjälper både små och stora kunder med deras transformationsresor som ofta innefattar byte av affärssystem. Det hon trivs bäst med i sin roll är den breda kundbasen och variationen av projekt.

Berätta om din resa på CGI.

Jag arbetade på CGI redan 2012–2014, därefter gjorde jag lite annat och 2020 återvände jag i och med uppköpet av Acando. Mina uppdrag har varit av blandad karaktär – allt från rena managementuppdrag och implementationsprojekt i och utanför Sverige till ledning av större förvaltningsåtaganden. I nuläget är jag projektledare för en S/4HANA implementation i Stockholm.

Vad är det bästa med att arbeta som SAP-konsult?

Med tanke på att CGI är ett stort företag finns det en spännande och bred kundbas. Jag har jobbat med alla möjliga kunder i olika branscher och varit med om både stora och mindre branschförändringar genom åren. Jag gillar också variationen av arbetsuppgifter där det finns såväl implementationsprojekt som andra åtaganden.

Vad får du göra i din roll?

Som SAP-konsult/projektledare på CGI hjälper jag våra kunder med deras transformationsresa, vilket ofta innebär ett byte av affärssystem som är kärnan i deras IT-arkitektur. Att få möjligheten att driva de här projekten tillsammans med kollegor på CGI och kundens projektmedlemmar är lika spännande varje gång, även fast jag har jobbat med detta i 30 år.

Hur är det att göra karriär på CGI? 

Det finns gott om karriärmöjligheter på CGI och många olika vägar att gå. Är du intresserad av att byta karriär inom bolaget finns det alltid möjlighet till det. Läs mer i nedan länkar.

SAP

Microsoft Dynamics

Infor M3