Digitaliseringen av sjukvården börjar nu ta fart ordentligt. Det ser vi bland annat på att antalet vårdmöten har ökat explosionsartat under pandemin - med goda resultat. Men det finns betydligt fler sätt för vården att utnyttja digitaliseringens möjligheter. CGI:s expert på ämnet, Henrik Ahlén, berättade nyligen i SVT:s Morgonstudion om hur digitaliseringen kommer att påverka vården i framtiden.

Du nämnde några trender som du tror att digitaliseringen kommer att öppna upp för inom vården. Vilka var det?

”Jag pratade om tre tydliga trender: Den första är att distansövervakning av patienters hälsa kommer att bli vanligare. Det handlar om att patienter med kroniska sjukdomar själva kan kolla sådant som blodtryck, puls, vikt och andra värden och dela sina data med vården för att få kontinuerlig uppföljning. Den andra trenden är beslutshjälp för läkare. Här handlar det om stöd för att hjälpa läkare att tolka olika symptombilder och få råd om vilka undersökningar och provtagningar som bör göras på en patient enligt de senaste riktlinjerna för sjukdomen i fråga. Det tredje är att vi kommer att bredda sjukvården till hälsovård genom att satsa mera på förebyggande insatser. Man kan redan idag med hjälp av enkäter och enkla provtagningar hitta begynnande tecken på sjukdomar långt innan patienten känner några symptom. Det behövs därför en stor nationell satsning på förebyggande hälsa där man erbjuder friska invånare digitala stöd för att behålla sin hälsa, utifrån sina förutsättningar."

Jag vill verkligen poängtera att digitaliseringen inte handlar om att ersätta sjukvårdspersonal utan om att förse dem med bättre arbetsverktyg så att de kan ge en ännu bättre vård och själva få en bättre arbetsmiljö.

 

Vad säger du till dem som tror att den personliga kontakten med läkare och sjukvårdspersonal kommer att försvinna?

”Jag förstår att det kan väcka oro vid en ytlig betraktelse, men jag vill verkligen poängtera att digitaliseringen inte handlar om att ersätta sjukvårdspersonal utan om att förse dem med bättre arbetsverktyg så att de kan ge en ännu bättre vård och själva få en bättre arbetsmiljö. Det handlar också om att göra vården betydligt mer tillgänglig för den enskilda invånaren och om att ge patienter möjlighet att vara mer delaktiga i sin egen vårdsituation.”

Vad brinner du mest för när det gäller digitalisering av sjukvården?

”Jag brinner för helheten, från att identifiera och formulera behoven i dialog med vårdpersonal och patienter och utifrån hur man har löst liknande behov i omvärlden. Att hjälpa organisationer att upptäcka nyttan med digitalisering, skapa e-hälsotjänster för vårdpersonal och patienter och sedan få dem implementerade nationellt och globalt.”

Vilken är den största utmaningen med att digitalisera vården i Sverige enligt dig?

”Att beslutsfattarna fortfarande är kvar i digitalisering 1.0, där man tar fram digitala versioner av analoga tjänster och inte förändrar sina arbetsprocesser. Som exempelvis videomöten istället för fysiska besök, eller digitala formulär istället för pappersformulär. Sedan är själva organisationen ett problem: Att sjukvården drivs av 21 regioner och 290 kommuner som alla har olika arbetssätt och IT-system som inte kan kommunicera med varandra. Sjukvården är ovan vid att upphandla digitala tjänster som bygger på nya sätt att arbeta med digitala stöd. Det hämmar en bredare implementering av nya, digitala tjänster och bromsar utvecklingen av en marknad för e-hälsotjänster.”

Vad har du för bakgrund inom området e-hälsa?

Henrik Ahlén, expert ehälsa, medverkar i SVT:s Morgonstudion
Henrik Ahlén i SVT:s Morgonstudion

”Jag har drivit utvecklingsprojekt inom e-hälsotjänster i många år för olika regioner, life science-organisationer och för Karolinska institutet. Jag har organiserat och medverkat i en mängd tjänstedesignworkshops tillsammans med forskare, läkare och patienter, tagit fram behovsanalyser, formulerat koncept och skrivit kravspecifikationer för utvecklare och tjänstedesigners. Jag är också ofta debattör och moderator inom området i olika sammanhang.”

Har du något exempel på ett intressant projekt som du är involverad i just nu?

”Just nu medverkar jag bland annat i ett utvecklingsprojekt inom tandvården där vi tar fram verktyg för produktionsplanering och olika digitala tjänster. Jag arbetar även med strategier för regionernas införande av distansmonitorering.”


Henrik skriver även artiklar om e-hälsa via sin LinkedIn profil och medverkar i en blogg på CGI:s hemsida inom ämnet e-hälsa som är värd att spana in.