IT-branschen är inte bara dynamisk och mångfacetterad, utan växer också väldigt snabbt. Historiskt har den dock varit starkt mansdominerad. För att stötta och hjälpa IT-intresserade kvinnor har CGI startat Women of CGI, ett initiativ som vill hjälpa kvinnor att komma in i branschen och stötta de som redan är anställda inom företaget. Linda Nordvall arbetar som IT-projektledare och är ansvarig för initiativet på CGI:s kontor i Borlänge.  

- På en mansdominerad arbetsplats är det extra viktigt att ge kvinnor ett nätverk, ett sammanhang och stöd för att kunna utvecklas och trivas på jobbet, säger Linda Nordvall. Jag vill förmedla till kvinnor att det är jättespännande att jobba med IT, att det passar alla och att det dessutom finns en superfin gemenskap här på CGI. 

Women of CGI erbjuder både inspirerande föreläsningar och rent sociala aktiviteter, samt ett tryggt forum för diskussion och stöd. Nätverket anordnar föreläsningar som ska uppmuntra kvinnor till att ta mer plats och lita på sin kompetens. En stor del av initiativet är också nätverkande. Under året anordnas ett antal träffar i form av luncher, fika och middagar. Det läggs också stor vikt vid att ha roligt tillsammans och därför organiseras även andra sociala aktiviteter som till exempel yoga.  

Women of CGI erbjuder både inspirerande föreläsningar och rent sociala aktiviteter, samt ett tryggt forum för diskussion och stöd. 

- Målet är att stärka kvinnor och vi diskuterar allt från härskartekniker till karriärmöjligheter, privatekonomi och aktier, säger Linda. Det är även viktigt att nätverket är en trygg plats där det ges utrymme att diskutera svåra saker och att ta upp och ifrågasätta problem eller kontroversiella frågor.  

Många av träffarna sker med hela nätverket, men diskussioner anordnas också i mindre, mer intima grupper, särskilt om det gäller speciellt svåra frågor eller där problemen är känsliga utifrån ett integritetsperspektiv. De mindre grupperna är också till för dem som tycker det är svårt eller jobbigt att dela med sig i en större grupp.  

- Det är väldigt viktigt att det som sägs i nätverket alltid också stannar där, säger Linda. Alla måste känna sig trygga med att ta upp både svåra och känsliga saker. 

Fokus på välmående 

Att initiativet verkligen gör nytta har flera konkreta bevis. För ett antal år sedan identifierade CGI att sjukfrånvaron på grund av stress, samt stressrelaterad psykisk ohälsa, var högre hos de anställda kvinnorna än hos männen, ett faktum som inte var specifikt för CGI. Vid samma tidpunkt utkom även Hjärnfondens ”Stress och stressrelaterad psykisk ohälsa”, som uppgav att, av de 74 200 svenskar som var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa år 2016, var 76 procent kvinnor. Som ett resultat av att Women of CGI aktivt fokuserat på kvinnors välmående ser siffrorna sedan 2017 mycket bättre ut för CGI Borlänge. 

- Jag tror att en viktig del i att vara en bra arbetsplats är att säkerställa att alla mår bra, säger Linda. Vi försöker att skapa en plats där det är högt i tak, där man får dela med sig så mycket eller så lite som man själv vill. Behöver man stöd ska det finnas en naturlig plats för det. Men jag vill även poängtera att det lika väl kan handla om att dela med sig av något väldigt bra som hänt. 

Fler kvinnliga ledare i framtiden 

CGI har också ett övergripande mål att hälften av företagets ledare ska vara kvinnor 2025. Även här spelar Women of CGI en viktig roll.  

- Vi vill alltid att det ska vara minst en kvinna med på våra anställningsintervjuer och vi erbjuder också nyanställda kvinnor en kvinnlig mentor eller ”buddy”, berättar Linda. Jag tycker verkligen att det är en stark fördel när vi ska rekrytera. Jag får också ofta den återkopplingen, särskilt från nyutexaminerade kvinnor som vi har på intervju, att vi på CGI har något som sticker ut.  

Idag har nätverket i Borlänge 32 medlemmar, i olika åldrar och med helt olika roller på företaget. Framöver planerar Linda och nätverket att också knyta närmare kontakter med andra CGI-kontor och kanske även internationellt.  

- Jag är jättestolt över det vi skapat, säger Linda. Jag vill gärna att vi finns med, stöttar och peppar under hela karriären. Det gynnar både oss själva och CGI, både lokalt och internationellt.  

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på CGI.