Sverige är ett av de mest digitalt mogna länderna i världen och det präglar i stort hur vi studerar, arbetar, fattar beslut, men också hur vi umgås och roar oss. I dag har de flesta i Sverige tillgång till internet och använder det också dagligen.

Samtidigt visar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, att det finns mycket kvar att göra när det gäller digitaliseringen av myndigheter och offentlig sektor. Majoriteten av svenska myndigheter hamnar faktiskt så lågt som under 40 på DIGG:s 100-gradiga digitaliseringsindex.

Om vi som ett exempel tittar på kommuners och regioners hantering av meddelanden, så har DIGG räknat ut att bara en digitalisering av meddelandehanteringen skulle kunna frigöra så mycket som 533 000 arbetstimmar per år. Det motsvarar över 150 miljoner kronor årligen, pengar som kommuner, regioner och offentlig sektor skulle kunna använda till bättre ändamål.

CGI digitaliserar med det offentligas bästa som mål

En genomtänkt digitalisering kan både effektivisera offentlig verksamhet och frigöra stora resurser, som istället kan gå till att förbättra skola, vård och omsorg, infrastruktur eller försvar.

Under de 40 år som vi har samarbetat med kommuner, regioner och myndigheter har vi på CGI samlat på oss stor förståelse för samhällets behov och utmaningar. Idag driver vi ett stort antal tjänster som används av många av Sveriges offentliga verksamheter.

Vi vet att verksamheter inom offentlig sektor vill öka digitaliseringstakten, men att många samtidigt är osäkra på vilka åtgärder som får störst effekt och hur processen bör se ut. Därför har vi använt all vår erfarenhet för att ta fram ett arbetssätt vi kallar CGI – Digitaliseringspartnern som går ut på att hjälpa verksamheter med att digitalisera utifrån deras individuella behov och uppsatta mål.

Digitaliseringspartnern innehåller beprövade modeller och verktyg för att ta fram en målbild samt en tydlig handlingsplan för att nå målen i fråga. Resultat är viktigt! Vi lägger därför stort fokus på att tydligt definiera effektmålen för ett projekt.

Målen kan vara många och olika: allt från att skapa en datadriven organisation, effektivisera inköpsfunktionen, få snabbare ärendehantering, införa en rollbaserad digital arbetsplats eller att automatisera manuella repetitiva processer.

Genom vår stora erfarenhet av digitaliseringsprojekt inom den offentliga sektorn har vi kunnat standardisera vissa delar av vår modell som vi vet fungerar för offentliga verksamheter. Det gör att vi kan utveckla verktyg och system så att målen med digitaliseringen kan uppnås snabbare och till en lägre kostnad. Läs mer och CGI - Digitaliseringspartnern här:

CGI - Digitaliseringspartner

Inom ramen för tjänsten digitaliseringspartnern kan vi även genomföra tillhörande IT-projekt. Under våra IT-projekt skapar och trimmar vi in återanvändningsbara metoder och ramverk, som gör att nästa projekt är snabbare och effektivare än föregående. Våra IT-erbjudanden finns i det vi kallar CGI:s digitaliseringsfabriker. Det är en separat tjänst, som kan kombineras med digitaliseringspartnern. Läs mer om CGI:s digitaliseringsfabriker:

Digitaliseringsfabriker