Oavsett om du driver e-handel eller har en informationsdriven webbplats vill du att den leverera någon form av konvertering. Att utforma en perfekt konverterande webbplats är dock inte helt enkelt. Experimentering ger förutsättningar att kontinuerligt höja kundupplevelsen, testa nya funktioner, vässa konverteringsförmåga och samla information så att du kan växa din affär.

En webbplats som uppfyller dina mål

Utvecklingen mot att en större del av verksamheter och affärer sker online har pågått under lång tid, men har ytterligare accelererat under pandemin. Axel Ingo jobbar med business consulting inom Retail på CGI och hjälper verksamheter att skapa och utveckla både sin webbnärvaro och affärsverksamhet på nätet.

- Idag är digital närvaro avgörande för alla typer av verksamheter, säger Axel Ingo. Vi tycker det är självklart att en e-handelsbutik ska fungera optimalt, men idag är det minst lika viktigt för ett business-to-business-företag eller informationsdrivna webbplatser att de kan konvertera utifrån sina uppsatta mål.

Den oinvigde kanske tänker att det idag drygt tjugo år efter dotcom-boomen borde ha utvecklats tillräckligt mycket best practice för att verksamheter skulle kunna skapa en optimal webbnärvaro från start. Så är dock inte fallet berättar Eric Pettersson, som är lösningsarkitekt och Tech Lead inom Retail på CGI:

- Det finns inte något magiskt recept som alla kan bygga en webbplats utifrån. Du behöver kunna utforska och experimentera för att uppnå just dina syften och för att attrahera din specifika målgrupp. Dessutom sker en konstant förändring. En design som fungerar bra ena dagen kan på kort tid sluta leverera eller kännas utdaterad.

- Dessutom är det viktigt för alla typer av verksamheter att hela tiden skapa insikter ur varje interaktion, fyller Axel Ingo i. Då är det viktigt att kunna samla in information, vilket i sin tur gör att du ökar kunskapen om och förståelsen för dina kunder eller målgrupper.

Ett effektivt experimenteringsverktyg

För att kunna arbeta effektivt med experimentering samarbetar CGI tillsammans med Optimizely (före detta Episerver). Deras verktyg implementeras på webbplatsen utan att användare och besökare märker det. Det påverkar inte heller prestanda nämnvärt. Med hjälp av verktyget går det enkelt att testa design, funktionalitet och olika typer av kundflöden.

- Med Optimizely går det exempelvis att köra två olika varianter av din kundkorg i en webbutik parallellt, så att du kan samla in information om hur kunderna agerar utifrån de olika utformningarna och funktionerna, säger Eric Pettersson. Det går även att testa olika typer av bilder, färger på knappar eller olika kundflöden genom hela sajten.

Via experimenteringsverktyget går det inte bara att testa en rad olika funktioner, utan också automatisera optimeringen av olika funktioner eller flöden.

- Även om du har maximerat din webbplats och trimmat in den på bästa möjliga sätt kan du inte stanna där, säger Axel Ingo. Både förutsättningarna och dina kunder eller besökare kan hela tiden förändras, varför du måste fortsätta att testa, utveckla, analysera och optimera. Och därav förflytta dina besökare från surfare till köpare.

Kontinuerlig vidareutveckling

Med experimentering är det också möjligt att på ett enklare sätt vidareutveckla en sajt över tid, vilket både sparar tid och kostnader jämfört med att behöva bygga helt nytt när nya funktioner eller delar behöver implementeras.

- Eftersom webbnärvaro är så avgörande för många verksamheter vill du aldrig att din sajt ska ligga nere, säger Axel Ingo. Det blir därför också viktigare att inte behöva skrota något gammalt och ersätta det med en ny sajt.

Här bidrar Optimizely också på ett rent tekniskt perspektiv. Förutom att enkelt kunna experimentera fram en optimal funktion går det också snabbt att ta bort något som inte fungerar bra.

- Även de snabbaste utvecklarna och deployprocesserna behöver ofta åtminstone en arbetsdag på sig för att ta bort en funktion och ersätta den med en annan, även om du backar tillbaka till en funktion som tidigare varit i drift, säger Eric Pettersson. Med Optimizely kan du ta bort en funktion eller ett flöde direkt om du märker att det inte fungerar. Utan ett experimenteringsverktyg hade du kanske behövt ha uppe ett dåligt konverterande flöde några dagar, innan du kunde backa tillbaka till en föregående design. Vem har råd med det idag?

Att jobba med experimentering och Optimizely är inte bara viktigt för företag och verksamheter. Det gör det också arbetet roligare för utvecklare.

- Jag tycker Optimizely adderar en experimentlusta och en lekfullhet till arbetet för dig som utvecklare, där det helt enkelt går lättare och snabbare att testa och få feedback på något du utvecklat, säger Eric Pettersson. Optimizely ger den där omedelbara återkopplingen och feedbacken som traditionell utveckling, UX, test och användarintervjuer inte gör.

Är du intresserad av att veta mer? Missa inte vårt webbinarium som vi har tillsammans med Optimizely (före detta EpiServer) den 24 mars.

Anmäl dig här