Nya rapporter visar att sexualbrott mot barn, framförallt på nätet, ökar till följd av coronapandemin. Sedan 2007 är CGI medlem i Finanskoalitionen, ett forum som nu drivs av den ideella barnrättsorganisationen Ecpat, med syfte att stoppa sexuell exploatering av barn. Vi på CGI kan bidra med bland annat teknisk expertis när det gäller penningtvättsfrågor, betallösningar och informationsanalys.

En ny studie, där man intervjuat poliser från 39 länder, visar att 64 procent av de svarande sett en ökning av sexualbrott mot barn på nätet till följd av coronapandemin. 43 procent är siffran för den svenska poliskåren. Poliser vittnar om en ökning av antalet försök att kontakta barn på nätet för sexuella syften. Man har även sett att mer övergreppsmaterial har laddats ned och att mängden foton och filmer som barnen själva tagit, ofta under hot om våld och avslöjanden, har ökat.

Vi på CGI kan hjälpa organisationer att aktivt bidra till att skydda barns rättigheter, vilket nu är svensk lag och ett av FN:s hållbarhetsmål. På så sätt minskar riskerna kopplade till företagets anseende. Verksamhetens etikpolicy blir också mer konkret och samhällsansvaret blir tydligare.

 

Finanskoalitionen

År 2007 skapades en Finanskoalition mot barnpornografi, på initiativ av Ecpat. CGI var med från start och organisationen växte snabbt, med flera svenska banker som medlemmar. Idag driver och samordnar Ecpat Finanskoalitionen i form av ett nätverk, där företagsmedlemmarna samverkar kring specifika och angelägna frågor. CGI deltar i olika arbetsgrupper med målet att göra skillnad genom att bidra med teknisk expertis och erfarenheter, till exempel från vår kunskap om penningtvättsfrågor, betallösningar och informationsanalys.

"I och med att CGI stöttar Ecpat bidrar vi till att lyfta frågan om sexuell exploatering av barn och samverkar med andra företag för att hjälpa polisen och andra aktörer att täppa till vägarna för denna olagliga verksamhet", säger Karin Dahlin Thomas, hållbarhetsstrateg på CGI.

Vi hjälper våra kunder att undvika olagligt material på arbetsdatorerna

flicka gör hemläxan med hjälp av sin surfplatta

Ett exempel på vad vi på CGI gjort för att bidra till Ecpats arbete är att erbjuda en tjänst som gör det möjligt att förhindra att våra kunders PC-utrustning används för att visa, distribuera eller lagra digitala medier relaterade till sexuell exploatering av barn.

"Genom att införa den här typen av tjänst kan CGI hjälpa organisationer att aktivt bidra till att skydda barns rättigheter, vilket nu är svensk lag och ett av FN:s hållbarhetsmål. På så sätt minskar riskerna kopplade till företagets anseende. Verksamhetens etikpolicy blir också mer konkret och samhällsansvaret blir tydligare", säger Anders Johansson, tjänsteägare av Etisk Arbetsplats på CGI.

För att säkerställa att CGI:s arbetsplats inte blir ett gömställe för material som är kopplat till sexuella övergrepp på barn, har vi en särskild rutin på plats så att vi hanterar frågan på ett juridiskt och etiskt korrekt sätt. Med hjälp av samma programvara som vi erbjuder våra kunder kan vi upptäcka lagring av material på våra servrar och datorer. 

Vill du veta mer om tjänsten Etisk Arbetsplats, kontakta CGI:s Anders Johansson på anders.johansson1@cgi.com

Läs mer