Oavsett vilka frågor vi involverar oss i eller vilken kontext vi lever och verkar i, gör att vi använder oss av ett beteende. Ett mänskligt beteende. Detta beteende kommer utvecklas över tid då vi förändrar våra preferenser och förväntningar gentemot världen runt omkring oss. Vissa är vi väl medvetna om, medan andra är gömda djupt inom oss.

Vi tar tåget, köper födelsedagspresenter, tar med vår familj ut på middag och tittar på de senaste filmerna hemma. Vi tar vårt beteende och interagerar med vår miljö. Vi interagerar med vår kontext. Digitalt eller fysiskt, vi interagerar. Ständigt.

Vad betyder detta för dig som en VD på ett e-handelsföretag?

Det mänskliga beteendet kommer att uttryckas som konsumentbeteende och de ständigt föränderliga preferenserna och förväntningarna blir trender inom konsumentbeteende. Trender som alla företag av olika storlekar och bakgrund behöver fånga och omvandla till affärsmöjligheter, nya eller förändrade. Företagen som fångar dessa trender, som strävar efter att vara i framkant och lyckas omvandla insikter till konsumenterbjudanden, kommer att överleva på den hårt konkurrensutsatta marknaden. Företagen som inte fångar dessa trender, som lutar sig tillbaka och är nöjda med det nuvarande, kommer långsamt att bli historia.

Så hur gör du ditt företag till ett levande företag? Om ni är på fel väg, hur navigerar du mot rätt riktning?

Här är några snabba tips:

  • Lär känna dina konsumenter och deras kontext, på riktigt. Analysera, lyssna och upplev.
  • Var nyfiken! Var nyfiken! Var nyfiken!
  • Gräv igenom "gamla uttryck" och förstå var dina företagsmyter och dina företagssanningar finns. På alla företagsnivåer.
  • Anamma ett holistiskt synsätt; en kund är faktiskt bara en människa som lever sitt liv och navigerar mellan olika branscher, kanaler och varumärken likt en lärare som hämtar ett paket på väg till träningen.

Vill du veta mer om hur CGI kan hjälpa dig att navigera och inkorporera konsumenttrender? Kontakta Fanny Wikman, Director Business Consulting, ansvarig för Digital Experience and Commerce i Göteborg.