Stockholm, Sverige, 25 November 2012

De två utmärkelserna Årets Affär 2012 samt Årets Dynamics NAV Partner 2012 tilldelades Logica på Microsoft Dynamics Partner Dag den 9 november.

Stefan Ruderfelt, Dynamics NAV Delivery Manager på Logica, fanns på plats för att ta emot utmärkelsen Årets Dynamics NAV Partner med motiveringen:  
"Genom en långsiktig och kontinuerlig marknadsbearbetning med flera tydliga branscherbjudanden har Årets Dynamics NAV Partner under året rönt stora framgångar med sina Best Practise implementeringsprocesser."

Joakim Westergren, affärsansvarig för Dynamics CRM på Logica, tog emot Microsofts utmärkelse Årets Affär för Peab Dynamics CRM, på det årliga eventet Dynamics Partner Dag. I och med utmärkelsen intervjuades Joakim Westergren  av Verkstadsforum. Joakim berättar att affären handlar om att stötta verksamheten och att hitta moderna arbetsverktyg, men också om att attrahera unga medarbetare med nya moderna funktioner. Lösningen gäller 3000 användare, vilket omfattar en stor del av koncernen. 

Logica befäster härmed sin position inom Dynamics CRM genom kreativa lösningar som referens och inspiration för marknaden och andra kunder. 

Vi kompletterar portföljen av kostnadseffektiva lösningar och erbjuder stöd för all typ av aktivitetstung relationshantering och processtöd men med Outlook som gränssnitt. Att driva utvecklingsprojekt inom xRM-plattformen har visat sig ta en tredjedel av tiden av ett traditionellt .NET-projekt. Det ersätter flertalet öar av verksamhetsstöd som finns hos många organisationer idag som exempelvis spridda system baserade på Excel, projektsidor, accessdatabaser och webbapplikationer utan sammanhängande länkar. Att införa den här plattformen driver strömlinjeformandet av organisationen och medför att en organisation kan ha ett end-till-end processtöd, både internt och i dialogen med kunder, partners eller andra kontakter. Det är ett utmärkt verktyg för konsolidering av verksamhetsstöd som bygger på relationshantering in till en plattform. 
På Peab ser man införandet av Dynamics CRM som ett stadsbygge där plattformen är infrastrukturen som byggs på med ytterligare funktioner.

Se intervjun med Joakim Westergren, Logica och Ida Ljungblom, Microsoft på verkstadsforum.se