Primary tabs

Den senaste tiden har det skrivits spaltkilometrar om banker och finansiella institut som inte lyckats förhindra penningtvätt. Det verkar vara svårt för bankerna att skydda sig. Frågan är: finns det några heltäckande och säkra sätt att hantera dessa frågor idag?

”Det är en komplex fråga som innefattar så många aspekter. Det handlar om allt från en djupare kundkännedom till att använda de tekniska lösningar som kan hjälpa bankerna att upptäcka och stoppa penningtvätt”.

Jimi Inge, CGI Sverige
Jimi Inge

Det säger Jimi Inge som leder arbetet inom RegTech, Regulatory Technology, på CGI i Sverige. Inom Jimi Inges verksamhetsområde utvecklas olika system som hjälper banker och andra kunder att tillse att man efterlever de regulatoriska krav som i stor utsträckning styr verksamheten. Han förklarar:

”En av de mest grundläggande delarna i penningtvättslagstiftningen handlar om att alla banker måste känna varje kund och övervaka dennes transaktioner. När det handlar om individer som utgör högre risk att vara inblandade i korruption, ska kunden kontrolleras ännu grundligare, och det är här som det ibland inte varit tillräckligt stringent kontroll”.

För att minimera risken att utnyttjas för penningtvätt måste man vidta åtgärder. Främst måste man känna sin kund, såväl de fysiska som de juridiska. Vem är kunden, vem har inflytande över kunden, hur stor är risken att denna kund riskerar att användas för penningtvätt?

Vidare måste man utbilda, riskbedöma, riskklassificera, övervaka och rapportera misstänkt beteende till Finanspolisen, det ska även finnas rutiner och riktlinjer som täcker allt detta.

”Men det slutar inte där. Det krävs ett fortlöpande arbete för att stoppa penningtvätt, och bara för att något var aktuellt igår betyder det inte att det fungerar på samma sätt idag. Personerna som håller på med denna typ av verksamhet är påhittiga och är inte sena med att hitta nya sätt för att försöka komma runt systemen som bankerna sätter upp”, avslutar Jimi Inge.

Läs mer om CGI HotScan360, en lösning för att upptäcka och bekämpa penningtvätt.