Stockholm, 4 December 2018

CGI lanserar CGI HotScan360 – en utökad version av branschledande HotScan. Den allt mer raffinerade ekonomiska brottsligheten, ett ökat fokus på penningtvätt från tillsynsmyndigheternas sida och en allt större oro för säkerheten inom bankvärlden driver efterfrågan på mer avancerade verktyg mot ekonomisk brottslighet. CGI HotScan360 tillgodoser detta behov genom sitt integrerade, intelligenta realtidsskydd mot penningtvätt och möjligheter att upptäcka bedrägerier.

I vår digitala värld görs dagligen många miljarder ekonomiska transaktioner och att säkerställa att var och en av dem är legitim är en enorm uppgift. Fram till nyligen har bankerna förlitat sig på flera olika lösningar för att täcka olika delar av skyddet och man har begränsats av föråldrad batchbearbetning. I takt med att digitaliseringen ökar volymen och hastigheten på transaktionerna söker bankerna efter en totallösning som kan hantera dessa transaktioner utifrån ett helhetsperspektiv och i realtid.

CGI HotScan360 har utvecklats i nära samarbete med större banker och hanterar dessa utmaningar genom sin innovativa, högeffektiva teknikplattform med en så kallad riskmotor för skanning och bedömning i realtid av tusentals transaktioner per sekund. Motorn använder sig av de senaste landvinningarna inom maskininlärning, avancerade analyser och hög grad av automatisering och är mycket skalbar för att även klara framtida transaktionsvolymer.

Dessutom är CGI HotScan360 modulbaserad så att vissa moduler kan integreras med andra system – eller lyftas ut – allt efter behov. Lösningen följer också de senaste och kommande regelverken som PSD2, GDPR och direktbetalningar enligt SEPA.

”Ekonomisk brottslighet blir allt mer sofistikerad och nya tekniker gör det möjligt för bedragarna att upprepa sina bedrägerier över hela världen dygnet runt”, säger Christer Samuelsson, chef för Cybersecurity på CGI i Sverige.

”Dessutom har bankerna i och med realtidsbetalningar inte längre timmar eller dagar på sig för att analysera transaktionerna, utan måste göra det ögonblickligen, på några millisekunder. CGI HotScan360 uppfyller kraven i den digitala tidsåldern genom realtidsövervakning och avancerade dataanalyser av kundaktiviteter samtidigt som man minskar driftkostnaderna och tillhandahåller ett globalt supportnätverk".

Globalt är CGI branschledande inom tjänster och lösningar mot ekonomisk brottslighet med 11 000 bankexperter på fem kontinenter. HotScan är för närvarande implementerad i 40 länder och hanterar betalningar på cirka 5 biljoner USD en genomsnittlig dag.