yli kymmenen tuotteistettua mobiiliratkaisua
Noin 100 mobiiliasiantuntijaa
yli 300 asiakkuutta

Suomen johtavana mobiiliratkaisujen toimittajana* tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti palveluita mobiiliratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Ammattitaitomme kattaa mobiiliratkaisujen suunnittelun, toteutuksen, testauksen sekä näihin liittyvän konsultoinnnin sekä ylläpitopalvelut. Laaja-alaisella osaamisellamme varmistamme sen, että pystymme auttamaan asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan.

*Gartner: Suurin määrä mobiilisovellustoimituksia Suomessa (2015), Suomen osaavin mobiiliratkaisujen toimittaja (2017)

Ratkaisuillamme pystymme reagoimaan asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin uusimpia teknologioita sekä tehokkaita ohjelmistotuotannon prosesseja hyödyntäen. Käytämme palvelumuotoilun keinoja ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita ja mobiiliratkaisumme noudattavat alan tietoturvastandardeja.

Mobiiliratkaisumme ovat aina saatavilla ja skaalautuvat asiakastarpeen mukaisesti. Pystymme tarjoamaan ratkaisuja toimialasta riippumatta ja tällä hetkellä meillä löytyykin asiakkaita lähes kaikilta toimialoilta. Palveluidemme kautta olemme vahvasti läsnä niin suomalaisten työntekijöiden kuin kuluttajien arjessa.

 

Asiakkaat ja työntekijät etusijalle

 

  • Useilla toimialoilla käyttäjät ovat siirtymässä perinteisistä web-palveluista mobiiliin. Parhaimmillaan mobiilisovellukset ovat tehokas tapa tavoittaa asiakkaat ja tuottaa heille parempaa palvelua uuden digitaalisen kanavan kautta. Kanavana mobiili mahdollistaa palveluiden saatavuuden nopeasti ja helposti ajasta ja paikasta riippumatta.
     

  • Organisaation sisällä tarjoamme palveluita niin perus- ja tukiprosessien hoitamiseen kuin liikkuvan henkilöstön ohjaamiseen. Kun perus- ja tukiprosessit hoidetaan mobiilisovellusten avulla, yritykset pystyvät nopeuttaman prosessien läpimenoaikoja. Olemme toteuttaneet operatiivista työtä helpottavia mobiiliratkaisuja usealle toimialalle, jotka tehostavat työtä ja tuovat reaaliaikaisesti tiedon nopeasti kaikille relevanteille sidosryhmille.

Paras käyttökokemus ja modernit teknologiat

 

  • Käyttäjä on meille tärkein. Osana mobiilipalveluidemme kehitystä käytämme palvelumuotoilun uusimpia työkaluja varmistamaan ensiluokkaisen palvelukokemuksen kaikille palveluidemme käyttäjille.
     

  • CGI:llä on pitkä kokemus erilaisista integraatioista ja nykyaikaisista API-kerros arkkitehtuureista. Tuomme tehokkaiden integraatioratkaisujen avulla oikean tiedon tehokkaasti palveluiden käyttäjälle ja sovitamme ratkaisut yrityksen nyky IT-arkkitehtuuriin. Käytössämme on uusimmat teknologiat ja mobiilipalvelut toteutamme asiakastarpeiden mukaisesti käyttöjärjestelmäkohtaisesti natiivi-sovelluksina, hybridisovelluksina tai PWA –sovelluksina iOS & Android- alustoilla.

 


 

Valmiiksi tuotteistetut mobiiliratkaisumme tarjoavat nopean, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen tavan mobilisoida perusprosesseja ja tehostaa operatiivista työtä.

Mukana™ -ratkaisujamme on käytössä jo lähes kaikilla toimialoilla: energia ja vesi, Hyvinvointi, kauppa ja palvelut, koulutus, kunnat ja valtio, liikenne ja liikkuminen, logistiikka- ja postipalvelut, pankki ja vakuutus, sosiaali- ja terveysala, telecom ja media sekä teollisuus.

Mukana™ -ratkaisu voidaan yhdistää joustavasti liiketoiminnan ydinjärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään, henkilöstöhallinta-, palkanmaksu- tai laskutusjärjestelmään. Tuotteistettuja ratkaisujamme käyttää jo 150 organisaatiota Suomessa ja tarjoamme mobiilipalveluita kymmenille tuhansille suomalaisille päivittäin.

CGI:n mobiiliratkaisut

Mobilog tehokkaaseen liikkuvan työn toiminnanohjaukseen   

Rondo Mukana dokumenttien asiatarkistukseen ja hyväksyntään

HR Mukana joustavuutta henkilöstönhallintaan            

Palkat Mukana sujuvuutta palkkatietojen selailuun

Matkat Mukana matka- ja kululaskut muutamalla napin painalluksella

Kotihoito Mukana laatua ikääntyneiden kotipalveluihin

OMNI360 Yrityskertomus yhdenmukaisuutta SoftMedic-potilastietojärjestelmään

SOMA sosiaalipalveluammattilaisen työkalu

Facta Mukana helppoutta ja reaaliaikaisuutta rakennuskatselmointiin

Merlot Mukana pelastustoimen ja ensihoidon johtamiseen ja valvontaan

Osastonhoidon mobiili tehokkuutta hoitotyöhön

Profio Mukana tehokkuutta työnohjaukseen

Varhaiskasvatus Mukana läsnäolojen seurantaan 

Sonet mobiiliratkaisu pk-yritysten taloudenohjaus mobiilissa

 


 

application-services-client-shaking-hands

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Mobiiliratkaisu on mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti. Tutustu asiakkaidemme kanssa toteutettuihin ratkaisuihin!

communications man using mobile network

Muut palvelut mobiiliratkaisujen kehitykseen

Tarjoamme asiakkaidemme tueksi palveluita mobiiliarkkitehtuuriin ja laitehallintaan (Enterprise Mobility Management). Tutustu, mitä palvelumme mahdollistaa.