CGI on Suomen johtava mobiiliratkaisujen toimittaja

Suomen johtavana mobiiliratkaisujen toimittajana* tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti palveluita mobiiliratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon.

Ammattitaitomme kattaa mobiiliratkaisujen suunnittelun, toteutuksen, testauksen sekä näihin liittyvän konsultoinnnin sekä ylläpitopalvelut. Laaja-alaisella osaamisellamme varmistamme sen, että pystymme auttamaan asiakkaitamme digipalvelun koko elinkaaren ajan.

* Gartner: Suurin määrä mobiilisovellustoimituksia Suomessa (2015), Suomen osaavin mobiiliratkaisujen toimittaja (2017)

Mobiiliratkaisuillamme reagoimme asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin uusimpia teknologioita sekä tehokkaita ohjelmistotuotannon prosesseja hyödyntäen.

Käytämme palvelumuotoilun keinoja ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita ja mobiiliratkaisumme noudattavat alan tietoturvastandardeja.

Mobiiliratkaisumme ovat aina saatavilla ja skaalautuvat tarpeidesi mukaisesti. Pystymme tarjoamaan ratkaisuja toimialasta riippumatta ja tällä hetkellä meillä löytyykin asiakkaita lähes kaikilta toimialoilta. Palveluidemme kautta olemme vahvasti läsnä niin suomalaisten työntekijöiden kuin kuluttajien arjessa.

+10

tuotteistettua mobiiliratkaisua eri toimialoille

Yli 100

mobiiliasiantuntijaa

+300

mobiiliratkaisujen asiakkuutta

Asiakkaat ja työntekijät etusijalle

  • Useilla toimialoilla käyttäjät suosivat mobiilia perinteisten web-palveluiden yli. Kanavana mobiili mahdollistaa tiedon ja palveluiden saatavuuden nopeasti ja helposti ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Organisaation sisällä tarjoamme palveluita niin perus- ja tukiprosessien hoitamiseen kuin liikkuvan henkilöstön ohjaamiseen. Kun perus- ja tukiprosessit hoidetaan mobiilisovellusten avulla, voivat yritykset nopeuttamaan prosessien läpimenoaikoja.
  • Olemme toteuttaneet operatiivista työtä helpottavia mobiiliratkaisuja usealle toimialalle, jotka tehostavat työtä ja tuovat reaaliaikaisesti tiedon nopeasti kaikille relevanteille sidosryhmille.

Paras käyttökokemus ja modernit teknologiat

  • Käyttäjä on meille tärkein. Käytämme palvelumuotoilun uusimpia työkaluja varmistamaan ensiluokkaisen palvelukokemuksen kaikille mobiilipalveluidemme käyttäjille.
  • CGI:llä on pitkä kokemus erilaisista integraatioista ja nykyaikaisista API-kerros arkkitehtuureista. Tuomme tehokkaiden integraatioratkaisujen avulla oikean tiedon tehokkaasti palveluiden käyttäjälle ja sovitamme ratkaisut yrityksen nykyiseen IT-arkkitehtuuriin.
  • Toteutamme mobiilipalvelut asiakastarpeiden mukaisesti käyttöjärjestelmäkohtaisesti natiivisovelluksina, hybridisovelluksina tai PWA-sovelluksina iOS & Android- alustoilla.

 


 

Valmiiksi tuotteistetut mobiiliratkaisumme tarjoavat nopean, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen tavan mobilisoida perusprosesseja ja tehostaa operatiivista työtä.

Mukana™ -ratkaisu voidaan yhdistää joustavasti ja toimialariippumattomasti liiketoiminnan ydinjärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään, henkilöstöhallinta-, palkanmaksu- tai laskutusjärjestelmään.

Tuotteistettuja ratkaisujamme käyttää jo 150 organisaatiota Suomessa ja tarjoamme mobiilipalveluita kymmenille tuhansille suomalaisille päivittäin.

Toiminnanohjaus ja kassajärjestelmät

Mobilog tehokkaaseen liikkuvan työn toiminnanohjaukseen   

CGI Profio360 tehokasta toiminnanohjausta teollisuuden ja rakennusalan projektiohjautuvaan liiketoimintaan

CGI PosManager ketterä kassajärjestelmä palveluna kaupan alalle

HR, työnohjaus ja palkkahallinto

HR Mobiiliratkaisut joustavuutta henkilöstönhallintaan            

Palkat Mukana sujuvuutta palkkatietojen selailuun

HR Matkojen hallinta matka- ja kululaskut muutamalla napin painalluksella

Titania Mukana yhteisöllistä työvuorosuunnittelua mobiilisti

Taloushallinto

Sonet mobiiliratkaisu pk-yritysten taloudenohjaus mobiilissa

Dokumentinhallinta

CGI DataCycle360 dokumenttien asiatarkistukseen ja hyväksyntään

Sosiaali- ja terveysala

Kotihoito Mukana laatua ikääntyneiden kotipalveluihin

OMNI360 Yrityskertomus yhdenmukaisuutta SoftMedic-potilastietojärjestelmään

SOMA - Sosiaalipalveluiden mobiili sosiaalipalveluammattilaisen työkalu

Merlot Mukana pelastustoimen ja ensihoidon johtamiseen ja valvontaan

OSMO - Osastonhoidon mobiili tehokkuutta hoitotyöhön

Kunnat ja kaupungit

Facta Mukana helppoutta ja reaaliaikaisuutta rakennuskatselmointiin

Varhaiskasvatus Mukana läsnäolojen seurantaan 

 

Mobile Design mockup

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Mobiiliratkaisu on mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti. Tutustu asiakkaidemme kanssa toteutettuihin ratkaisuihin!

Four people in office discussing digital strategy at a meeting table

Muut palvelut mobiiliratkaisujen kehitykseen

Tarjoamme asiakkaidemme tueksi palveluita mobiiliarkkitehtuuriin ja laitehallintaan (Enterprise Mobility Management). Tutustu, mitä palvelumme mahdollistaa.