HSL on toteuttanut laajan verkkopalvelujen uudistuksen, jonka myötä muun muassa suosittu Reittiopas siirtyi osaksi hsl.fi:tä. Monitoimittajaympäristössä toteutetussa työssä CGI:n vastuulla oli Reittioppaan käyttöliittymän uudistus.

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) aloitti keväällä 2020 mittavan verkkopalvelu-uudistuksen, jonka tavoitteena oli tehdä uusista verkkosivuista entistä helpommat käyttää. Samalla haluttiin varmistaa, että kaikki tarpeelliset joukkoliikenteeseen liittyvät tiedot löytyvät sivuilta entistä nopeammin. Tästä syystä esimerkiksi aiemmin erillinen Reittiopas yhdistettiin saman katon alle muiden HSL:n verkkopalveluiden kanssa.

”Olemme kehittäneet verkkosivujemme ulkoasua ja reittihakuamme entistä selkeämmiksi. Myös saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Uudistuksen lähtökohtana olivat asiakkaiden tarpeet ja toiveet”, HSL:n Digitransitin tuoteomistaja Milla Laita kertoo.

Monitoimittajaympäristössä teknisestä toteutuksesta vastasi myös HSL:n pitkäaikainen kumppani CGI.

”CGI on ollut mukana HSL Reittioppaan kehityksessä vuodesta 2001 alkaen. Tätä kautta meillä on hyvä ymmärrys toimialasta ja asiakkaan tarpeista. Paikkatieto- ja joukkoliikenteen tietojärjestelmäosaamiseemme on vahvaa”, asiakkuuspäällikkö Elina Ruokari CGI:ltä kertoo.

 

Sujuvaa yhteistyötä yli rajojen

Uusi käyttöliittymä rakennettiin monitoimittajaympäristössä, jossa koodaustyöstä ja esimerkiksi visuaalisesta ilmeestä vastasivat eri tahot.

”Yksi menestystekijä projektissa oli saumaton yhteistyö yli organisaatiorajojen. Koska suurin osa tuloksista piti alusta asti olla jaettavia, laatuun on kiinnitetty aivan erityistä huomiota. Tässä projektissa varmasti kaikkia osapuolia on lisäksi motivoinut työn merkityksellisyys: tulokset vaikuttavat yli miljoonan ihmisen liikkuvuuden sujuvuuteen”, CGI:n järjestelmäasiantuntija Vesa Meskanen pohtii.

Käyttöliittymän uudistus tehtiin DevOps-malliin nojautuen ketterän kehityksen keinoin ja JavaScript-kieliselle React-alustalle. Ratkaisuja toteutetaan HSL:lle docker-mikropalveluina Microsoft Azuren pilveen.

”Reittiopas on suosittu palvelu, ja edistää siirtymistä vähähiilisempiin kulkumuotoihin ja yleisesti tarjonnut merkittävää aikasäästöä loppukäyttäjille tiedon etsinnässä”, Milla Laita HSL:stä kertoo.

HSL:n reittiopas perustuu avoimen lähdekoodin Digitransit-palvelualustaan, jonka yhtenä kehittäjänä ja ylläpitäjänä CGI toimii. Digitransit-palvelualusta on rakennettu HSL:n, Traficomin ja TVV lippu- ja maksujärjestelmän kahdenkymmenen osakaskunnan rahoituksella joukkoliikenteen reititystä varten Suomen kaupunkialueille.

HSL:n Reittiopas on Suomen suosituin liikenteen verkkopalvelu. HSL ja CGI ovat yhdessä jo 30 vuoden ajan kehittäneet joukkoliikenteen palveluja.

 

Tutustu myös