Tehokkuutta varhaiskasvatuksen läsnäolojen seurantaan

Varhaiskasvatus Mukana on osa CGI:n varhaiskasvatuksen tuoteratkaisua, joka tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisten hallinnollisten rutiinitehtävien hoitamista, nopeuttaa tärkeiden päätösten läpivientiaikaa, palvelee varhaiskasvatuksen arkea ja kommunikoi vanhempien kanssa.

Mobiiliratkaisumme avulla raportoidaan perhepäivähoidon, päiväkotien, ryhmäperhepäivähoidon lasten tulo- ja lähtöajat, lapsen ja hoitajan poissaolot ja ryhmäsiirrot kesken päivän, sekä perhepäivähoidon ateriat saumattomasti perusjärjestelmään. Kasvatusvastuussa oleva henkilöstö voi kirjata tulo- ja lähtöaikansa päiväkotien Mukana -puhelimella. Tiedot muodostavat henkilöstön toteutuneen työajan ja ne siirtyvät työvuorosuunnitteluun.

  

Läsnäolojen ja poissaolojen seuranta ja tarkistus reaaliajassa – myös ennalta ilmoitetut poissaolot

Vanhempien ilmoittamat lasten hoitoajat näkyvät perhepäivähoitajan ja päiväkodin puhelimessa, jolloin lapsen hoitopäivän ja perhepäivähoitajan työpäivän pituus on helpommin ennakoitavissa. Perhepäivähoitaja näkee päivittäin ensimmäisen lapsen tuloajan ja viimeisen lapsen lähtöajan, sekä viikottaisen ja kuukausittaisen työajan yhteensä. Lasten saapumisesta ja lähtemisestä saadaan NFC-tunnisteiden avulla tarkat aikaleimat ja vastuun siirtyminen voidaan varmistaa vanhempien leimauttaessa tunnisteensa mobiililaitteessa.

  • Päivittäinen työnohjaus perhepäivähoitajalle tapahtuu reaaliajassa
  • Kun tiedot siirtyvät perusjärjestelmään automaattisesti, turha tallennustyö jää pois
  • Muun hoitotiedon vaihto helpottaa sijaisjärjestelyjä
  • Lapsesta otettavan kuvan avulla voidaan helpommin tunnistaa ryhmässä olevat lapset
  • Lapsen kirjausnäkymään voidaan kirjoittaa viesti toiselle työntekijälle tai vanhemmalle
  • Perhepäivähoitajan työpuhelin rajaa perhepäivähoitajan työaikaa – puhelimen voi sulkea

Varhaiskasvatus Mukana helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti perhepäivähoitajien palkanlaskentaa, henkilöstön työajanseurantaa ja laskutusta. Palkka- ja laskutusaineistot ovat valmiina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä!