Olen Jukka Suuniitty ja minulla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen, tietojärjestelmien ja muutoksen johtamisen parissa eri toimialoilla. Autan asiakkaitani tunnistamaan mahdollisuudet toiminnan uudistamiseen digitalisaatiota hyödyntäen ja tuen muutoksen toteutuksessa. Rakennan aitoa dialogia liiketoiminnan, ICT:n ja henkilöstöhallinnon kesken, sillä yhteinen ymmärrys ja kunnioittava vuorovaikutus ovat edellytys yhteiselle onnistumiselle.

Jos haluat hyödyntää kokemustani näiden asioiden tiimoilta, ole minuun yhteydessä.


I am Jukka Suuniitty and I have more than 20 years of experience in human resources management, information systems and change management in various industries. I help my clients identify opportunities to renew their operations using digitalization and support in change implementation. I build a genuine dialogue between business, ICT and human resouces management, because mutual understanding and respectful interaction are a prerequisite for success.

If you want to gain from my experience in these matters, contact me.