Olen Jukka Suuniitty ja toimin CGI:llä johdon konsulttina People Consulting-yksikössä. Missioni on auttaa asiakkaitamme kehittämään omaa johtamistaan ja hyödyntää siinä CGI:n laajaa osaamista eri toimialojen ja digitalisaation asiantuntijana.

Toimintaympäristön muutos ja mahdollisuus hyödyntää tietoa johtamisen tukena tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda samanaikaisesti edellytyksiä paremmalle henkilöstöjohtamiselle ja tuottavuuden kasvulle. Haluan olla rakentamassa aitoa dialogia asiakkaidemme liiketoiminnan, tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kesken, sillä useimmiten ymmärryksen lisääminen ja kunnioittava vuorovaikutus ihmisten kesken ovat edellytys uutta luoville oivalluksille. Teknologiset harppaukset muuttavat maailmaa, mutta vain ihmisten kautta.