Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Työn tehostamisen historia on pitkälti työn osittamisen ja automatisoinnin historiaa. Liian usein unohtuu, miten helposti kuormituksen ja palautumisen hallinnalla sekä työvuorosuunnitteluun osallistamisella voidaan parantaa työtehoa sekä säästää miljoonia euroja.

Yhden noin 43 000 euroa vuositasolla ansainneen henkilön ennenaikaisen eläkkeen kuntoutustuesta aiheutuneesta varhemaksusta kertyy työnantajalle 121 504 euron kustannus. Yksi kolmen vuoden varhaiseläke maksaa työnantajalle noin 120 000 euroa. Yksi työuupumuksen takia sairastettu sairausloma (6 viikkoa, 30 htp) maksaa työnantajalle 7 500 euroa.

Melko kallista. Ja liian usein ihan turhaan.

Organisaatioiden ja työpaikkojen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen kestävällä tavalla edellyttää pitkän aikavälin kuormitus- ja kustannustekijöiden huomiointia.

 

Miten parantaa henkilöstön jaksamista ja suorituskykyä?

Työterveyslaitos on tutkinut jo vuosia kuormituksen ja palautumisajan vaikutusta ihmisen suorituskykyyn ja jaksamiseen. Tutkimusten pohjalta on tunnistettu erilaisia tekijöitä, jotka huomioimalla voidaan vaikuttaa jaksamiseen ja siten suorituskykyyn merkittävästi.

Olennaista on kiinnittää henkilöstön huomio omaan työkykyyn ja sen ylläpitoon. Lisäämällä tietoisuutta kuormittumiseen ja palautumiseen vaikuttavista tekijöistä osallistetaan henkilöstö kantamaan oma vastuunsa toimintakyvyn ylläpidosta. Tietoisuudesta seuraa toimintaa, joka tuottaa äärimmäisen kovia tuloksia.

Myös organisaatioiden toimintaa on muutettava. Työntekijöille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osallistava työvuorosuunnittelu yhdistettynä tietoisuuden kasvuun näkyy nopeasti sairaslomien, ennenaikaisten eläköitymisten ja henkilöstövaihtuvuuden vähentymisenä.

Se, mikä näyttää inhimilliseltä työvuorosuunnittelulta, saattaakin olla kovin juttu, mitä esimies ja johto voivat oman organisaationsa tuottavuudelle tehdä.

Katso videolta, kuinka Turun yliopistollinen keskussairaala otti käyttöön CGI:n Titania -sähköisen asioinnin osana työvuorosuunnittelua. Autonomisen ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun avulla työntekijöillä on mahdollisuus itsenäisesti laatia työvuoronsa ja seurata työvuorolistojen muodostumista.

cgi-hr-uutiskirje

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Talouselämä-lehdessä 29.4.2016 otsikolla Työhön saadaan tehoa inhimillisellä johtamisella

Kirjoittajasta

Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Olen Jukka Suuniitty ja minulla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen, tietojärjestelmien ja muutoksen johtamisen parissa eri toimialoilla. Autan asiakkaitani tunnistamaan mahdollisuudet toiminnan uudistamiseen digitalisaatiota hyödyntäen ja tuen muutoksen toteutuksessa.