Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Hymyilyttääkö? Ymmärrän hyvin, sillä HR:llä on yleisessä mielikuvassa pitkät perinteet pelkkänä byrokraattisena kulueränä sille oikealle liiketoiminnalle. Muutosta on kuitenkin ilmassa.

Tänään suhtautuminen henkilöstöjohtamiseen kertoo paljon organisaation toimialasta ja sen tulevaisuuden odotuksista.

Paikka, jossa strategisia voimavaroja ovat itsensä likoon laittaminen ja ihmisten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, saa myös suurella todennäköisyydellä jatkossa parhaat ihmiset palvelukseensa. 

Sama pätee toisinkin päin: huolimattomat heitot korvattavista resursseista saattavat vaarantaa koko yrityksen toiminnan. Jo ensi kvartaalilla. Sitoutuminen perustuu molemminsuuntaiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. 

Digitaalinen HR voi parantaa kunnioitusta ja luottamusta - uskoisitko?

 

Hyvä HR tuntee liiketoiminnan ja asiakkaat

Henkilöstöhallinto ei vastaa ihmisten johtamisesta, mutta osaavat HR-ammattilaiset ovat korvaamaton apu johdolle ja esimiehille, joiden aikatauluissa ei useinkaan ole varaa asioiden tekemiseen moneen kertaan.

Todellinen business partner tuntee yrityksen liiketoiminnan ja asiakkaat. Hänellä on näkemys siitä, millaisia ihmisiä - millaista osaamista, kokemusta ja asenteita - valittu strategia ja asiakkaiden luottamuksen saavuttaminen edellyttävät. 

Ja jotta toiminnalla olisi myös tulevaisuutta, on oltava iholla siitä, mikä on tilanne ensi kuussa, ensi vuonna ja pidemmälläkin aikavälillä. Joidenkin tehtävien ja odotusten täyttäminen voi edellyttää vuosien kasvupolkua. Samalla työhyvinvoinnin on oltava kohdallaan, jotta investoinnit eivät hyödytä pelkästään kilpailijoita.

Miltä kuulostaa? Ottaisitko pestin näihin haasteisiin? 

Vaativimpien tilanteiden erinomainen hoitaminen edellyttää ammattilaisen asennetta ja erikoisosaamista. 

Olennainen osa ammattilaisen osaamista on hankkia käyttöönsä se tieto, joka tarvitaan niin tilannejohtamisessa kuin myös strategisissa linjauksissa. Henkilöstöhallinnolle tämä on joskus ollut haasteellista. Panostaminen henkilötiedon hallintaan ja sen analysointiin ovat jääneet odottamaan bisneskriittisten järjestelmien valmistumista. Tällöin myös HR:ää koskevat päätökset ja investoinnit on jouduttu pohjaamaan arvioihin ja oletuksiin. Faktoja arvostava johtoryhmä on siksi usein päätynyt päättämään asioista, jotka on kyetty perustelemaan paremmin. Puutteellisen informaation kierre on voimistanut tilannetta.

Omille ajatuksilleen saa sitä paremmin kuulijoita, mitä käytännöllisemmin ne liittyvät organisaation perustehtävän toteuttamiseen - sen tavoitteiden toteuttamiseen. Onkin kyettävä konkretisoimaan ideat ja tuotokset sekä osoittamaan toimenpiteiden ja investointien linkki strategisten tavoitteiden toteutumiseen. 

Onnistuva organisaatio investoi asioihin, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille.

”Miten tuo esittämäsi asia auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, tuomaan lisää liikevaihtoa, parantamaan asiakastyytyväisyyttä tai vähentämään kustannuksia?”

HR:n on vakuutettava johto osaamisestaan ja päästävä mukaan sinne, missä strategisia painopisteitä valitaan ja toteutustapoja työstetään. Ymmärrys on valtaa.

 

Digitaalinen HR tuo säästöjä ja asiakaslisäarvoa

Digitaalinen HR tekee tulokset näkyviksi. Kun tietoa on kaikilla, olennaista on se, miten tietoa tulkitaan ja käytetään.

Parhaimmillaan henkilöstöjohto on organisaation ja sen ihmisten iholla tavalla, joka auttaa puolestaan heitä tuomaan aitoa lisäarvoa henkilöstölle, esimiehille ja johdolle. Se auttaa luottamusta, tietoa ja ymmärrystä virtaamaan sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Vaikutusvalta syntyy siitä työstä, jolla rakennetaan yhteistä tavoitetta ja tuetaan kollegoiden arjen onnistumisia. 

Näkemyksellinen johtajuus on menestyksen keskiössä. Olennainen hahmottuu, kun tietoa on riittävästi ja sitä yhdistellään ja analysoidaan arjessa. Rutiininomaisesti.

Hahmottaminen ja kokonaiskuvan laatiminen edellyttävät kuitenkin investointia. Kalenteriaikaa on varattava asioihin perehtymiseen, analysointiin ja esityksiin.

Digitaalisen HR:n hyödyt tulevat näkyviin kahdella tavalla: Operatiivisten prosessien tehostamisella tavoitellaan useimmiten säästöjä. Paras tuotto ei kuitenkaan synny säästyneistä työtunneista, vaan ajan käyttämisestä lisäarvoa tuottavalla tavalla. Kun operatiiviset prosessit ovat tehokkaita, saadaan aikaa kokonaiskuvan hahmottamiselle ja analysoinnille. 

Analyyttinen HR ja siihen kytkettävät palvelut avaavat myös uuden näköalan johtamiseen. Kun yhdistetään markkina-, asiakas- ja henkilöstötietoa, ja osataan kysyä oikeita kysymyksiä, voidaan löytää myös uusia vastauksia ja muuttaa visiot arjen onnistumisiksi.

Tuottavuus ja tuloksellisuus kehittyy siellä, missä tieto valjastetaan toiminnan käyttöön. Digitaalinen HR on työkalusi menestykseen.

Haluatko oppia lisää digitaalisen HR:n mahdollisuuksista? Tutustu Digitaalinen HR -akatemiaan, josta saat selkeitä vinkkejä ja ohjeita HR- ja palkkaprosessien digitalisointiin!

digitaalinen-hr-akatemia-banneri

Kirjoittajasta

Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Olen Jukka Suuniitty ja minulla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen, tietojärjestelmien ja muutoksen johtamisen parissa eri toimialoilla. Autan asiakkaitani tunnistamaan mahdollisuudet toiminnan uudistamiseen digitalisaatiota hyödyntäen ja tuen muutoksen toteutuksessa.