Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Sote-uudistuksen tavoitteena on paremman palvelun tuottaminen nykyistä kustannustehokkaammin. Palveluntuottajille uudistus tarkoittaa uusia mahdollisuuksia ja kiristyvää kilpailua – paitsi asiakkaista myös parhaista osaajista. Työvuorosuunnittelusta tulee kilpailukykytekijä ja kustannussäästöjen tuottaja.

Kun palvelun tarjoajien määrä kasvaa, lisääntyy myös kilpailu osaavimmista tekijöistä. Tämä kilpailu on jo nyt nähtävissä kasvukeskuksissa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on todettu, että työajat ovat eräs keskeisimmistä työelämän, ja siten myös palvelun, laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Työvuorosuunnittelun avulla ohjataan palveluorganisaation keskeisen kustannuserän, henkilöstön, optimointia. Jo prosentin säästö henkilöstökuluissa tarkoittaa keskikokoisen sote-organisaation kohdalla miljoonia euroja vuositasolla.

 

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu vähentää vuorotyön haittoja ja tehostaa toimintaa

Työvuorosuunnittelun merkitys erottumistekijänä ja toiminnan tehostajana korostuu, kun työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihinsa. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu luo positiivista työnantajamielikuvaa ja auttaa kilpailussa parhaista osaajista.

Työvuorosuunnittelu, joka huomioi työaikojen kuormittavuutta vähentää myös työstressiä, tukee työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Työterveyslaitoksen tutkimustulosten mukaan mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin vähensi neljän vuoden seurannassa naisten sairauspoissaoloja noin 50 %. Kustannus-hyöty-vaikutus on siis erittäin merkittävä.

Palvelujen, laadun ja tuottavuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittäminen samaan aikaan ei ole helppoa. Mutta se on mahdollista.

 

Miten työvuorosuunnittelu valjastetaan kilpailueduksi käytännössä?

Ergonomisesti ja yhteisöllisesti suunnitelluilla työvuoroilla voidaan säädellä työn kuormittavuutta ja työstressiä, sekä tukea työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Tämän myötä myös työntekijöiden vaihtuvuus vähenee.

Työvuoroilta odotetaan läpinäkyvyyttä ja samanvertaisuutta työntekijöiden kesken. Toiveiden huomiointi ja hyvä työvuoroergonomia ovat varmasti kilpailuetu myös rekrytoitaessa uusia työntekijöitä.

Sopivat työaikajärjestelyt helpottavat osatyökykyisten työhön osallistumista ja ovat keskeisiä yksilöllisiä perusteita työntekijöiden pohtiessa mahdollista eläkkeelle siirtymistä ja ylipäätään työelämään osallistumista.

Kyky kilpailla parhaista osaajista ja saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä edellyttää viimeisimmän tutkimustiedon tuntemusta, osaavaa prosessisuunnittelua ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tilaa HR-uutiskirje

Kirjoittajasta

Jukka Suuniitty

Jukka Suuniitty

Seniorikonsultti

Olen Jukka Suuniitty ja minulla on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen, tietojärjestelmien ja muutoksen johtamisen parissa eri toimialoilla. Autan asiakkaitani tunnistamaan mahdollisuudet toiminnan uudistamiseen digitalisaatiota hyödyntäen ja tuen muutoksen toteutuksessa.