Ekonomiavdelningen är i ständig förändring, nu mer än någonsin. En stor del av förändringen har att göra med den tekniska utveckling som sker. Utvecklingen har medfört och kommer troligtvis att medföra stora förändringar inom ekonomiavdelningen de kommande åren. CGI har utfört en trendspaning och hittat fyra trender inom ekonomiavdelningen och hur framtidens ekonomiorganisation bör arbeta utifrån den nya generationen ekonomers påverkan.

Det som många menar påverkat mest och fortsättningsvis påverkar, är den nya generationens ekonomer. De som vuxit upp med ständig uppkoppling, sociala nätverk och naturlig förmåga att ta till sig ny teknik. Dessa personer kommer att fungera som katalysatorer för förändring och påvisa värdet i förändringen inom ekonomiavdelningen. Nedan följer de trender som vi ser i och med förändringen.

Big data blir smart data

Big data nämndes för första gången år 1997 av NASA och sedan dess har det diskuterats hur ekonomiavdelningar kan och bör dra prediktiva analyser utifrån stora mängder data. Nu har däremot fokus skiftat och det blir allt vanligare att arbeta med smart data, en filtrerad version av big data. Smart data är lättare att sätta in i en kontext och analysera utifrån, för att undvika att drunkna i mängder med data. Vi har genom smart data möjligheten att utforma smarta system som enkelt läser av exempelvis kostnader och utgifter med hjälp av AI-teknik. Genom machine learning och AI kan vi besluta hur data ska filtreras och användas. Men vad är då nästa steg? I och med förändringarna som kommer med en ny generation har det börjat pratas mer om personliga data. Där ett exempel som anpassats efter den nya generationen är hur Spotify använder personliga data och tidigt såg nyttan med det. Vem har inte varje fredag kollat sin ”Release Radar” där Spotify tagit fram en personligt anpassad spellista utefter lyssnarens favoritartister? Nästa naturliga steg kanske är att tjänsten intuitivt spelar den musik vi vill lyssna på oberoende av vår egen input och innan vi ens vet om det själva.

Realtidsdata

Redovisning har tidigare fungerat som ett facit mot vad som redan hänt. En trend är att använda sig av realtidsdata för att arbeta mer mot scenarioplanering som blir vägledande i beslut och strategi. Att mer kunna använda sig av dagsaktuella siffror och sätta företagets agenda framåt blir allt vanligare. Detta kräver också att data blir tillgängliga och lätta att få fram. Inom en inte alltför lång framtid finns möjligen en ”Finans-Siri”, en dator som vi kan kommunicera med för att få fram analyser och data omgående. Genom att ställa enkla frågor kommer ekonomiavdelningen att kunna djupdyka i affärsinformation utan fördröjning. Skillnaden idag gentemot för några år sedan är att dagens ekonomer vill kunna skilja på vad som är managementdata och vad som är redovisningsdata. De vill lätt kunna få fram information till strategiska beslut och analyser, men också få fram redovisningsdata till redovisningen eller prognoser.

ekonomiavdelningen-fyra-trender

Tekniken ger möjligheter, men den mänskliga faktorn avgör

Allt fler dagliga och manuella arbetsuppgifter som bokföring och fakturering inom en ekonomiavdelning blir automatiserade. Dock räcker det inte endast med den tekniska utvecklingen för att utnyttja automationens fulla potential. Här behövs människor som kan standardisera processer, korrigera avvikelser och analysera data. Detta då det ”traditionella” ekonomiarbetet börjar fasas ut och ersättas med mer proaktivt och strategiskt arbete. Tekniken ger oss, med största sannolikhet, möjlighet att skapa mer värde med färre medel och mindre tidsåtgång. Den mänskliga faktorn blir avgörande vid värdeskapande på ekonomiavdelningen. Genom att göra data, realtidsdata och analys mer tillgängliga och automatiserade förändras även controllerns roll.

Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen
Läs mer om vårt erbjudande inom Finance and Performance Management

Fortsatt skifte i controllerns fokus

I många år har controllern setts som en rapportör och gatekeeper, men i dagens föränderliga värld förändras också controllerns fokus mer åt analytisk strategi. Controllern måste vara kreativ, jobba nära sin verksamhet och samtidigt kunna fatta tuffa beslut. Det krävs att den som sitter bakom skärmen också har kompetens att förstå vad siffrorna faktiskt betyder för verksamheten. Controllers ses av vissa som synonymt med administratörer av ett sifferflöde men eftersom den manuella handläggningen mer tas över av maskiner, behöver controllern utföra mer analys och ta strategiska beslut. Nya ansvarsområden, roller och egenskaper kommer även att framträda. En kategori ekonomer kan i framtiden till exempel ansvara för att hantera och styra tekniken samt optimera processer så att relevanta data utvinns. Vidare kommer det att efterfrågas en kommunikativ förmåga, och att på ett pedagogiskt och rådgivande sätt kunna stödja verksamheten med analys och underlag. Frågan som vi kan fundera över idag är om controllerns skifte kommer att bli lyckosamt, när vi samtidigt arbetar för att utveckla tekniken. Nya generationens ekonomer har för vana att arbeta med ny teknik, men ifall tekniken sköter analysen blir controllerns roll förmodligen mer monoton.