Det talas mer och mer om att artificiell intelligens är på väg att demokratiseras, och analysfirmorna som Gartner tar upp detta som en av de viktigaste trenderna just nu. Men vad handlar det om och vad menas egentligen? CGI:s AI-expert, Conny Svensson berättar mer.

Conny Svensson
Conny Svensson

Från början var artificiell intelligens något som var tillgängligt bara för de absoluta experterna. Matematiker och statistiker med rätt kunskap var, och är fortfarande, eftersökta villebråd. Men allt eftersom en teknik mognar når den så småningom ett stadium där man inte behöver kunna alla detaljer om tekniken för att skapa värde med den. Artificiell intelligens blir snart tillgängligt för så många fler - det är vad som menas med demokratisering.

Kan du ge något konkret exempel på demokratisering i det här avseendet?

"Artificiell intelligens arbetar med matematiska modeller för att hitta mönster i stora datamängder. Ett AI blir ofta, liksom teknikern bakom, specialiserad inom ett område som bildigenkänning eller röstanalys. Men en teknik som Google Auto ML till exempel, där ML står för machine learning, kan lära AI att skapa ny AI."

Här går utvecklingen mycket snabbt just nu och vägen från laboratorier till implementation är kort. Conny Svensson tror att vi snart kommer att ha verktyg som lär sig hur vi arbetar och därmed hur de kan hjälpa oss på bästa sätt. Hur kommer AI att påverka människors vardag?

AI kommer att kunna kan hjälpa oss även som privatpersoner. Tekniken finns redan i våra liv idag i många av de saker som vi använder oss av dagligen utan att vi tänker på det, men den kommer utvecklas ytterligare och bli mer påtaglig som en personlig sekreterare som hjälper oss med rutinuppgifter i privatliv och arbetsliv.

Inom företagsvärlden och på jobbet – vilka möjligheter skapar det här?

En del av demokratiseringsprocessen är att utvecklingen inom AI kommer att följa samma utveckling som app-programmering. Där man tidigare behövde koda för att skapa en app, behöver man idag bara dra och släppa olika funktioner för att bygga egna appar.

"I takt med att tekniken blir enklare så att fler kan använda sig av den, kommer utvecklingen av våra företag att öka på ett helt annat sätt än tidigare. Istället för att en människa testar olika modeller av en produkt, går det att ta fram ett AI som testar åt dig. Med hjälp av AI kommer vi att hitta nya lösningar på många, mycket gamla problem."

Tekniken kan också användas för att automatisera arbetsprocesser hos företag, till exempel för att göra analyser och ta beslut. Enligt Conny Svensson är det här relativt enkelt att komma igång med och skapar stora värden redan idag. Var kommer vi att se utvecklingen först?

"Jag ser flera spår här. Dels kommer det fler och fler verktyg för utvecklare som gör det möjligt att jobba med AI utan att ha en djupare förståelse för hur det fungerar i de olika matematiska modellerna. Teknikens superkrafter kommer att bli tillgängliga för fler utvecklare och därmed kan de bygga smartare lösningar utan att ha tillgång till de dyra experterna."

Men han tror också att den vanlige användaren kommer att få mycket hjälp i form av till exempel visuella verktyg med drag-and-drop-funktion där man kan bygga sina egna lösningar som använder AI bakom skynket. Som ett exempel drar han parallellen med kalkyleringsprogram som Excel, som möjliggör avancerade kalkyler och grafer utan att användaren egentligen förstå statistik. Ju mer nyttan med tekniken blir tydlig, desto fler kommer att få tillgång till den, både på forsknings- och produktnivå.

"Som en effekt av den första punkten så kommer fler lösningar runt omkring oss att ha AI på ett eller annat sätt inbyggt i sina system. Detta kan förbättra funktionen, interaktionen eller det direkta resultatet som levereras. Därmed får vi alla nytta av AI, vilket precis är tanken av demokratiseringen av AI."

Ser du några hinder på vägen mot denna vision?

Ett av de hinder Conny Svensson nämner är att människor utanför IT-världen kan ha det svårare att förstå vad det handlar om:

"Vi måste kunna förklara på ett sätt så att folk förstår. Det publika samtalet kring AI måste avdramatisera tekniken. Hittills har det mest handlat om automation och att jobb kommer att försvinna. Vi behöver fokusera mer på vad AI är bra för och vilka fördelar det kan medföra – som att hitta bättre eller nya lösningar på problem som vi människor inte är kapabla till att lösa."

Alla vill ha förändring men ingen vill förändras

AI kommer ändra på mycket runt omkring oss men människor är inte alltid så öppna för förändring, speciellt om det innebär att den påverkar en själv. Med den galopperande utvecklingen på flera områden måste vi skapa ett mindset för det livslånga lärandet. Vi måste se till att vi inte skapar teknologiska klyftor i samhället mellan olika grupper, eller inom organisationer.

"En annan utmaning för att alla ska känna sig trygga med AI, som vi inom IT-branschen jobbar med nu, är att ta fram gemensamma riktlinjer för hur man ska använda AI i olika lösningar. Det är inte frågan om vad AI kan göra utan vad det bör göra, det måste alltid finnas med ett mänskligt perspektiv i behovet. Moral och etik inom AI är områden som diskuteras mycket nu."