Vilka mål har ni med er digitala arbetsplats?

För att lyckas med den interna digitala transformationen är det viktigt att det finns en gemensam bild av vart organisationen är på väg. Att kunna besvara frågorna varför, vem, vad och hur gör att vi får bättre utväxling på vår gemensamma insats och har större chans att uppnå det vi önskar.

Genom att etablera en gemensam förståelse för de funktionella möjligheterna i CGI:s digitala lösningar och titta på era behov kan vi tillsammans formulera mål med den digitala arbetsplatsen. Utifrån det kan vi sedan skapa kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar till er.

Det som tidigare benämndes som intranät har idag ersatts av den digitala arbetsplatsen - och vi skräddarsyr vår SharePoint-baserade lösning efter just era behov.

Vi identifierar, prioriterar och detaljerar den funktionella omfattningen av den digitala arbetsplatsen

Solution Envisioning innebär att vi identifierar, prioriterar och detaljerar den funktionella omfattningen av lösningen. Arbetet syftar också till att inspirera projektteamet och enas kring samarbetsytans mål och vision för att etablera styrande principer i projekten. Tillsammans genomför vi workshops och tittar på användbarhet och design.

Vi förstår informationsarkitekturens påverkan på lösningen, dokumenterar beroenden, bildar oss en enad förståelse för kraven på lösningen och identifierar nya arbetssätt. Allt för att införandet av den nya lösningen ska gå så smidigt som möjligt.

 

Ladda ner vår rapport om den digitala arbetsplatsen