Ständiga förbättringar genom insikter

Vår process baseras på best practice-metodik inom agil utveckling och service design. Genom expertkunskap inom allt från visuell design och kravanalys till affärssystem och distribution kan vi arbeta snabbt och kundnära med hjälp av flexibla iterationer. Vårt arbete baseras på ett inkluderande och iterativt arbetssätt där behov och krav fungerar som underlag för ständiga förbättringar genom analys, prioritering och konkretisering. Vi ser det som en förutsättning för framgångsrikt utvecklingsarbete och att vi uppnår våra mål. ​

Vi lägger stor vikt vid att utforma team som skapar maximalt värde i uppgiften som ska lösas och som har samarbete och god kommunikation som ledord. Vi behåller den röda tråden i uppdraget genom att de personer som ansvarar för utvecklingen även är delaktiga i de tidiga faserna av strategi-, idé- och konceptarbetet.

Vårt angreppssätt

På CGI har vi en väl utvecklad arbetsprocess för att arbeta med alla delar som rör insikter, analys, kunddrivet arbetssätt, konceptutveckling och agil metodik fram till lanserad lösning, optimering och förändringsledning. För att säkerställa att vi uppnår rätt mål, förespråkar vi en iterativ process där vi hela tiden stämmer av mot slutanvändarens behov. Modellen, som är baserad på Lean-metodiken, följer vi under alla faser i projektet. 

Vår arbetsprocess är skalbar och vi tar oss an uppdrag av varierande karaktär - från enklare digitala lösningar till webbutveckling och större, mer komplexa system.​ CGI:s utgångspunkt är att vi alltid sitter tillsammans med vår uppdragsgivare, i våra lokaler eller hos vår uppdragsgivare. Ett nära samarbete är en förutsättning för att säkra effektiva arbetsprocesser såväl som resultat med hög användarupplevelse, särskilt när vi jobbar med snabba beslut och täta leveranser i vårt agila arbetssätt.​

Det är i den interaktionen vi ser att vi får de bästa förutsättningarna för att skapa långsiktiga värden för både uppdragsgivare och slutkund.