För att skapa en verkligt ledande kundupplevelse måste man lyckas med mer än en tilltalande design och ett smidigt gränssnitt. Man måste få hela företaget att arbeta för kunden - över alla kontaktpunkter och i alla interaktioner.

På CGI hjälper vi företag att förbättra sin kundupplevelse och att utveckla ett kontinuerligt förbättringsarbete kring denna. Vi säkerställer att kunden får det stöd som önskas vid varje kontaktpunkt genom att slipa bort motstånd i design, processer och information. Och vi säkerställer att upplevelsen driver affären och varumärket i önskad riktning.

Vi använder välbeprövade arbetssätt, där vi med en service design-approach kartlägger, definierar och analyserar kundernas beröringspunkter och ekosystem. Med önskade användarscenarios tydligt visualiserade, kan det löpande införandearbetet påbörjas med siktet inställt på att skapa en total användarupplevelse i linje med satta mål. Våra experter inom interaktionsdesign och kundupplevelse säkerställer att varje kontaktpunkt har rätt information vid rätt tillfälle, att den presenteras enkelt och tilltalande samt att informationen leder kunden framåt.