Massdistribuera e-post på det sätt som passar dig

EMD

EMD (Email Mass Distributor) är en standardiserad email-tjänst som hanterar stora volymer email och erbjuder full spårbarhet med hjälp av rapporter och kvittenser. Tjänsten riktar sig till företag som vill skicka stora volymer email till sina slutkunder.

Läs mer

Secure eMail

Secure eMail är ett kostnadseffektivt, säkert och snabbt alternativ att distribuera känslig information till slutkunder. Man får full kontroll på vilka som mottagit dokumenten samt rapporter och kvittenser på felaktigheter och status. eID-inloggning med e-Legitimation (BankID) säkerställer att känslig information inte når fel intressenter.

Läs mer