Massdistribution av epost via CGI:s EMD–tjänst

EMD (Email Mass Distributor) är en standardiserad email-tjänst som hanterar stora volymer email och erbjuder full spårbarhet med hjälp av rapporter och kvittenser. Tjänsten riktar sig till företag som vill skicka stora volymer email till sina slutkunder.

Att skicka stora volymer via email innebär en del kända utmaningar. Vanligtvis vet man inte säkert om emailet har kommit fram då mottagande mailservrar kan stoppa meddelandet på vägen. EMD hanterar detta på ett smart sätt vilket innebär en större trygghet när ni vill nå era slutkunder. 

EMD erbjuder i detta fall Bounce-rapporter och kvittenshantering för att meddela er om status på mailen som skickats. EMD minimerar även riskerna för svartlistning som är en utmaning för många email-tjänster.

Varför ska man använda EMD?

  • Effektiv distribution av stora volymer email

  • Minimera risken för svartlistning

  • Reducera tiden för implementation

  • Enkla prisnivåer på storlekar av email: Small, Medium and Large

  • Rigorös status- och felrapportering och effektiv bounce-hantering

  • HTML-formaterade email

Det finns tre nivåer av hastighet när email ska skickas ut: Låg, Medel och Hög. Det finns även en SendDirect-funktion utanför standard. Det går automatlarm till CGI eServices support vid eventuella problem.

Ett ZIP-paket in och en XML rapport ut

Processen för EMD sker i följande steg:

  • Indata skickas i form av ett standardiserat ZIP-paket till EMD. Detta hjälper vi självklart till med vid behov.

  • EMD analyserar paketet och förbereder för sändning.

  • EMD skickar ut email.

  • Kvittenser och rapporter skickas tillbaka till er.