Svefaktura

Svefaktura är svensk standard för eFaktura och innebär att ett format möjliggör kommunikation med fakturor till ett stort antal aktörer på den svenska marknaden. CGI:s Svefaktura-tjänst inkluderar mottagning, behandling och överföring av Svefakturor samt innehåller, som standard, stöd för ett flertal olika kommunikationsprotokoll. Tjänsten är molnbaserad och levereras i en kunddelad miljö där ni betalar för införande/konfiguration och utnyttjande, exempelvis per meddelande. Ni behöver alltså inte investera i hårdvara, teknisk infrastruktur eller licenser.

Läs mer

EDI

EDI innebär att ni automatiskt kan överföra elektroniska filer mellan era egna och era kunders/leverantörers IT-system. Förutom att ni får en kortare ledtid och full kontroll i er digitala värdekedja har det i praktiken visat sig att så många som 9 av 10 fel kan försvinna.

Läs mer