Svefaktura – svensk standard för eFaktura

Svefaktura är en väl etablerad standard på den svenska marknaden - varje dag är det ett stort antal företag och myndigheter som skickar och tar emot dem från sina kunder och leverantörer.

Fördelar med Svefaktura

Svefaktura innebär att ett format möjliggör kommunikation med fakturor till ett stort antal aktörer på den svenska marknaden. Med Svefaktura öppnar sig en lång rad fördelar:

  • Fakturorna kommer inte bara fram direkt utan de registreras dessutom med automatik i mottagarens system, vilket innebär stora möjligheter till effektiviseringar hos mottagaren.
  • Den rationella och ofta automatiserade hanteringen leder till lägre kostnader, kortare ledtider och färre fel.
  • Allra viktigast är kanske att kvaliteten förbättras.

Tjänstens innehåll

CGI:s Svefaktura-tjänst inkluderar mottagning, behandling och överföring av Svefakturor samt innehåller, som standard, stöd för ett flertal olika kommunikationsprotokoll. Tjänsten är molnbaserad och levereras i en kunddelad miljö där ni betalar för införande/konfiguration och utnyttjande, exempelvis per meddelande. Ni behöver alltså inte investera i hårdvara, teknisk infrastruktur eller licenser.

Svefaktura-tjänsten stödjer som standard mottagning och sändning av Svefaktura. Som tillägg kan tjänsten kompletteras med konverteringar till/från ert systemformat. Utöver sändandet och mottagandet av Svefakturor kan tjänsten kompletteras med konvertering och distribution till andra standardformat, såväl svenska som utländska. Exempelvis finns det färdiga standardmoduler för att de vanligaste nordiska formaten, OIOUBL, TEAPPS, EHF samt kommunikation till/från de nordiska länderna. Kommunikationen kan som tillval ske krypterad och meddelanden kan förses med elektroniska sigill. Som tillval kan mottagna transaktionsfiler lagras i originalmeddelande-format i långtidsarkiv alternativt som en pdf skapad med en standardlayout. Till tjänsten finns en Kundportal med ett användarvänligt gränssnitt där ni själva kan spåra och följa meddelanden/dokument.

CGI kan idag erbjuda en tjänst som distribuerar fakturor till de nordiska länderna och en tjänst som följer utvecklingen av de regelverk som styr den elektroniska faktureringen i dessa länder. Peppol etableras och används mer och mer. Genom att ansluta er till CGI:s Svefaktura-tjänst erbjuds ni en lösning som hela tiden framtidssäkras.