EDI innebär att ni automatiskt kan överföra filer elektroniskt mellan era egna och era kunders/leverantörers IT-system. De meddelandeformat som används är standardiserade eller kunddefinierade. EDI-tjänsten hanterar olika meddelandetyper, som till exempel order, orderbekräftelse och faktura. I praktiken har det visat sig att så mycket som 9 av 10 fel kan försvinna.

Fördelar med EDI

  • Minskad ledtid - I samma stund som ni lägger en beställning till en leverantör får denna information om det och kan påbörja plock på lagret.
  • Automation - Orderinformation, leveransinformation, fakturor och annat kommer inte bara fram direkt, de registreras dessutom med automatik i mottagande IT-system, som genast kan initiera en ny aktivitet, t.ex. generera ett ordersvar eller skapa en plocklista till lagret.
  • Realtidsinformation – Ni får full kontroll över alla steg i er digitala värdekedja.
  • Färre fel - Den automatiserade hanteringen genererar färre fel. I praktiken har det visat sig att så många som 9 av 10 fel kan försvinna med EDI. Det leder i slutändan till förbättrad kvalitet, lägre kostnader och att förseningar kan undvikas. 

Tjänstens innehåll

  • EDI inkluderar mottagning, behandling och överföring av transaktionsfil och innehåller som standard stöd för ett flertal olika kommunikationsprotokoll. Tjänsten tillhandahåller även en kundportal med ett användarvänligt gränssnitt där ni själva kan spåra och följa meddelanden/dokument som skickas mellan de olika IT-systemen.
  • Som kund betalar ni för införande/konfiguration och nyttjande, exempelvis per meddelande eller per kilobyte. Ni behöver alltså inte investera i hårdvara, teknisk infrastruktur eller licenser - det ingår i tjänsten.
  • Tjänsten stödjer som standard konvertering mellan vanliga format för EDI-meddelanden inklusive XML-baserade standarder och som tillval kan även skräddarsydda konverteringar skapas. Tjänsten kan också användas för ren filförmedling.
  • Som tillval kan ni även välja att låta kommunikationen ske krypterad och meddelanden kan förses med elektroniska sigill. Ni kan också välja att låta mottagna transaktionsfiler lagras i originalmeddelande-format i långtidsarkiv. 

 

Kommunikation mellan kund/kundens parter och CGI sker över Internet eller via CGI:s tjänstenätverk med transportprotokoll TCP/IP. De flesta protokoll och specifikationer för filöverföring hanteras i modulen i enlighet med kundens/kundens parters anslutning. Exempelvis FTP, FTPS (FTP/SSL), SFTP, HTTP, SMTP och så vidare.