eSign

eSign är CGI:s tjänst för digital dokumentsignering och den stödjer våra kunder i digitaliseringsprocessen. Tjänsten möjliggör för användare att snabbt och smidigt skriva under avtal digitalt vid butiksförsäljning, fältförsäljning, telefonförsäljning eller online/chat. Som en hörnsten i den digitala transformationen bidrar den till att ni som kund:

 • Förenklar och snabbar upp underskriftsprocesser.
 • Skapar enklare och bättre informationsinsamling - eftersom informationen är digital från början är det lättare att skicka in informationen i ert egna system.
 • Ger realtids-spårning, transparens och uppföljning.
 • Tillgängliggör arkiverade dokument lättare - signerade dokument är enkla att ta fram.
 • Ökar säkerheten i processerna.
 • Stärker dokumentets beviskraft.

Tjänsten sparar en mängd digitala bevis såsom IP-adress, enhet, hur länge en person tittat i dokumentet, tidstämplar och så vidare. Det gör att det i praktiken är svårare att förfalska ett digitalt dokument än att förfalska ett traditionellt pappersdokument. 

Processen

För att förklara tjänsten kommer här ett exempel där den jämförs med en traditionell telefonförsäljning som innehåller följande steg och normalt sett tar upp till 3 veckor att genomföra:

Flödesschema på stegen vid telefonförsäljning med pappersavtal

Motsvarande process för en digital underskrift via vår tjänst eSign ser ut så här och tar cirka 5 minuter:

Flödesschema på stegen vid telefonförsäljning med eSign

Förutom att korta ner ledtiden rejält från 3 veckor till 5 minuter blir resultatet även att antal avtal som skrivs under betydligt fler. I många fall sker det till och med en fördubbling.

Fördelarna med eSign som tjänst

 1. Enkel integration
 2. CGI support och kompetens
 3. Ökad säkerhet jämfört med traditionellt papper
 4. Abonnemang, flexibel kostnad
 5. Tidsbeständigt format
 6. Möjlighet att legitimera sig med BankID
 7. Ger fler affärer, snabbare - bättre hitrate
 8. Skapar kontroll och översikt

Vem passar tjänsten för?

Kunder väljer CGI eftersom vi har ett helhetsåtagande och mångårig erfarenhet av säkerhet och personuppgiftshantering. Hanterar ni någon process som involverar en signatur av ett dokument kommer eSign att passa er utmärkt. Som komplement till eSign kan vi även tillhandahålla en digital arkiv-lösning.

Läs mer

Elektronisk identifiering (eID) och elektronisk signatur (eSign)