Behovsanalys, upphandling och införande

Har du ett systemstöd som hjälper dig i verksamheten? Vi har en välutvecklad och beprövad metodik för behovsanalys, upphandling och införande som hjälper organisationer att lyckas med verksamhetsförbättringar och IT-leveranser. Vi hjälper dig hela vägen, med att identifiera och analysera behovet, realisera upphandlingen och implementera systemet.

Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning

Kan dina medarbetare beskriva din strategi? Förstår de sin roll för att uppnå målet med strategin? Vi stöder våra kunders organisationer för att avsevärt förbättra deras prestanda genom att ta fram anpassade styr- och uppföljningsmodeller, stödja strategiförverkligande och effektiv resultathantering.

RPA

Vill du göra din organisation effektivare och öka kapaciteten i dina stödfunktioner? Vi hjälper dig att implementera RPA i dina processer. Med RPA kan du minska kostnaderna, öka effektiviteten, förbättra medarbetarnas tillfredsställelse, minska misstag och administrativa fel samt minska ledtider.

Digitalisering av ekonomifunktionen

Digitaliseringen utmanar dagens affärsmodeller som är i ständig förändring, och därmed krävs detsamma av ekonomifunktionen. Vet ni vad digitalisering betyder för er som ekonomifunktion? Har ni tagit tillvara på de möjligheterna? Vi skräddarsyr era ekonomiprocesser, och digitaliserar era rutinmässiga uppgifter så att ni får mer tid över till värdeskapande aktiviteter.

Vi tror att den bästa vägen till en framgångsrik ekonomifunktion går igenom tre områden 

1. Verksamhetsstyrning

Vi hjälper organisationer att utveckla en effektiv verksamhetsstyrningsmodell som stöder måluppfyllelse och driver affären framåt. Den effektiva verksamhetsstyrningen speglar affärsmodellen likväl som organisationen.

2. Organisation och roller

Genom tydliga roller och ansvarsområden samt en gemensam målbild skapar vi en sund organisationskultur för ekonomifunktionen.

3. Processer och teknik

Effektiva och digitaliserade processer är kärnan i varje välfungerande ekonomifunktion. Vi hjälper dig att utveckla produktiv och effektiv rapportering samt analyser som driver verksamheten framåt. Vi ökar effektiviteten i ekonomiska- och verksamhetsprocesser genom digitala verktyg såsom RPA, AI eller harmonisering av dina ERP-system.