Affärssystem

Vi hjälper dig att välja rätt affärssystem utifrån bransch och behov. I vår produktportfölj hittar du marknadens främsta affärssystem. Läs mer

Analytics & Automation

Vi erbjuder den allra senaste tekniken för att öka verksamheters förmåga att agera datadrivet och automatiserat. Läs mer

Applikationstjänster

Våra heltäckande tjänster erbjuder bransch- och teknikkompetens, lösningar, ramverk och verktyg så att våra kunder ska få ökad affärsflexibilitet, konkurrensfördelar, digital transformation och kostnadseffektivitet. Läs mer

Business consulting

Vi tror inte på lösningar som är mer komplicerade än problemen. Vi älskar det komplexa – problem och avancerade processer – som utmanar oss analytiskt och strategiskt. Men våra lösningar handlar om enkelhet. Om att skapa klarhet för att förenkla ... Läs mer

Business process services

Genom att ta hand om hela processen hjälper vi våra kunder att minska administrativa och operativa kostnader samt att tydliggöra er kärnverksamhet. Vi levererar helhetstjänster inom lönehantering, dokumentdistribution, fakturor, elektroniska arkiv samt digitala underskrifter och legitimationer. Läs mer

Cybersecurity

Inom Cybersecurity bygger vi in säkerhet i alla aspekter av verksamheten och tillsammans med våra kunder bedömer och analyserar vi potentiella cyberrisker. Vi kan övervaka IT-miljöer i realtid, upptäcka hot och se till att nödvändiga lösningar implementeras. Våra erbjudanden omfattar ... Läs mer

Den digitala arbetsplatsen

Vi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att uppnå ett modernt samarbete, effektiv informationsdelning och ett ökat engagemang hos medarbetarna. Något som vi vet leder till ökad intern produktivitet. Läs mer

ESG & Hållbarhetstjänster

Regeringar, investerare och kunder söker tillit till ert hållbarhetsarbete. Vi hjälper er i alla led med att minimera risken att dömas ut som en greenwashing organisation Läs mer

Infrastrukturtjänster

Ledande verksamheter optimerar hur de arbetar för att driva fram nya digitala affärsmodeller, produkter och tjänster. Våra infrastrukturtjänster ger fundamentet för förvandlingen till en digital organisation. Läs mer

Innovation & Design

Vi hjälper våra kunder att förstå de unika aspekterna av deras bransch, marknad och intressenter. Genom insikter skapar vi engagerande digitala upplevelser. Läs mer

Managed IT services

Fokuserade på att leverera resultat hjälper vi dig att påskynda din digitala transformation med en partnerskapsmodell för att hantera dina IT-tjänster Läs mer

Systemintegration

Våra tjänster inom systemintegration möjliggör sömlösa och säkra upplevelser för dina kunder och medborgare Läs mer