Stockholm, Sverige, 7 Maj 2013

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att ta över hela hanteringen av Tele2:s fakturor och e-fakturor. Affären syftar till att skapa en effektivare faktureringsprocess för Tele2 i Sverige och ytterligare 5 länder inom Europa. Avtalet, som är tecknat för fem år och uppgår till ett värde på cirka 70 MSEK, innebär också att nio medarbetare från Tele 2 övergår till CGI.

Tele2 och CGI har sedan tidigare ett samarbete inom fakturahantering (sk billing). Genom det nya avtalet outsourcar nu Tele2 hela avdelningen för Billing Output Management för att sedan köpa funktionen som tjänst från CGI.

- Den lösning som CGI ger oss är flexibel och frigör resurser som vi kan fokusera på vår egen kärnverksamhet. Vi valde CGI som leverantör då de har stor expertis inom området och under lång tid bevisad förmåga att samarbeta med Tele2, säger Anders Candell, CIO på Tele2.

- Inom CGI har vi en heltäckande tjänst för att hantera och utveckla hela processen för fakturahantering som många företag och organisationer använder redan idag. Vi är oerhört glada att Tele2, som vi sedan tidigare haft ett mycket gott samarbete med, nu valt att överlåta sin fakturahantering till oss, säger Björn Ivroth, VD för CGI i Sverige. Det är också en stor glädje för oss att välkomna nio nya medarbetare med stor kompetens från Tele2.

För mer information, vänligen kontakta:

Julian Wild, Business Executive, CGI Sverige, tel: 08-671 1512
E-post: julian.wild@cgi.com
Anna Carlsson, PR- och kommunikationsansvarig CGI tel: 08-671 9272
E-post: anna.carlson@cgi.com