14 Februari 2020

Enköpingsbaserade IT-konsulten Syscore, som är specialiserad på bland annat informationssäkerhet, går in i CGI Sverige AB. CGI är ett av världens största affärs- och IT-tjänsteföretag med verksamhet i 40 länder. I Sverige finns CGI på över 30 platser med bland annat kontor, utveckling och flera datacenter. Genom Syscore får CGI för första gången egen närvaro i Enköping.

”Mälardalen växer snabbt i betydelse och en av CGI:s grundpelare är att finnas nära våra kunder. Syscore är ett innovativt konsultföretag som levererat leverantörsoberoende fasta, mobila och säkra plattformslösningar till statliga myndigheter och verk. Det är ett område där CGI ser en allt större efterfrågan på så det känns oerhört roligt att välkomna Syscore till oss”, säger Leif Alama, ansvarig för CGI:s verksamhet inom området Defense.

CGI har många stora åtaganden inom bland annat försvar, cybersäkerhet och civilförsvar. Det är ett område som växer och genom att bli en del av CGI kommer Syscore nu att få möjlighet att arbeta med de större projekt som kräver att man som leverantör har större kapacitet och närvaro på marknaden.

Syscore_Niklas_Ahlstedt

”Syscores ledstjärna är att identifiera och utveckla disruptiva teknologier, metoder samt att arbeta med informationssäkerhet som framförallt bygger starkare samhällsstrukturer och reglerad industri. Som CGI kommer vi nu att kunna ta på oss ännu större uppdrag där det är viktigt att vara tillräckligt stora och att ha tillgång till en rad olika kompetenser som det kan vara svårare att kunna hantera som litet konsultföretag”, säger Niklas Ahlstedt, vd på Syscore.