Maria Ehrndal är systemvetare i botten och ansvarar för kunder inom offentlig verksamhet inom affärsområdet BU Stockholm på CGI. Konkret betyder jobbet att hon omsätter sina kunders behov till erbjudanden ur CGI:s tekniska portfölj. Genom åren har hon haft många chefsposter och suttit i ett antal ledningsgrupper. En lämplig kvinna att tala med om kvinnor i IT-branschen inför internationella kvinnodagen alltså. Hur ser hon på frågan? Är det viktigt att få in fler kvinnor i branschen? Varför går det så trögt? Eller gör det kanske inte det? 

Jag brukar ge två råd: Välj något du är intresserad av och tycker är roligt och tacka alltid ja till alla möjligheter du får. Våga prova. 

Maria Ehrndal
Maria Ehrndal

Kvinnor inom IT, eller snarare bristen på kvinnor inom IT, är en fråga som diskuterats mer eller mindre intensivt sedan branschens uppkomst. Samtidigt har en hel del faktiskt hänt på de tjugotal år som gått sedan Maria examinerades som systemvetare. Utifrån ett ledarperspektiv är branschen faktiskt jämställd idag med många kvinnliga ledare och chefer, enligt Maria. Däremot är det fortfarande väldigt svårt att få kvinnor till mer tekniskt lösningsorienterade jobb. Maria har exempelvis aldrig stött på en kvinnlig IT-arkitekt. Det är en roll som fortfarande domineras stort av män.    

Vad beror det på? Det är en gåta menar hon. Kvinnor är ofta kreativa annars, kommer på idéer och är lösningsorienterade. Hon vill inte kategorisera men kanske finns en tendens att kvinnor vill arbeta med sådant som genererar konkreta verksamhetslösningar och är mindre benägna att vilja ”laja runt” med tekniken. Hon är själv lagd åt det lösningsorienterade hållet. Hon brinner för att förbättra samhället och pratar om begreppet ”IT with a purpose” som motsats till teknik för teknikens egen skull. Något som Maria får möjlighet att tillämpa i sitt eget verksamhetsområde, offentlig sektor.  

”Till alldeles nyligen pratade man exempelvis om begrepp som ”Smart Cities”. Vi pratar om AI och RPA men vad ska vi ha det till? Det talar inte till dem som ska bo och leva där. Nu försöker vi istället hitta morgondagens lösningar för regionutveckling som utgår från riktiga människors behov.”  

Så du tror att kvinnor kan bidra med ett perspektiv som det finns för lite av i branschen?  

”Jag vill inte kategorisera. Jag tror att det handlar betydligt mer om att få in människor med rätt kompetens och personlighet. Men samtidigt är femtio procent av befolkningen kvinnor och det är viktigt att få in alla med potential. Kanske behöver vi ett nytt sätt för att tilltala kvinnor på? Att visa att IT handlar om innovationer för att ge människor bättre förutsättningar snarare än något introvert och nördigt?” 

Att plugga systemvetenskap var ingen självklarhet för Maria. Hon ville först bli jurist men insåg att hon inte var en detaljmänniska utan behövde en annan typ av jobb. Men idag är hon mycket nöjd med valet. 

”Som systemvetare har jag alltid fått göra många olika intressanta saker. Det är en bransch med en mängd roliga utmaningar och möjligheter och där det inte är något hinder att vara kvinna.” 

Maria har hunnit med flera arbetsplatser innan hon kom till CGI. Hon var först i konsultbranschen, därefter på Stockholms läns landsting, SLL, som kund till CGI. Det var så intresset för CGI som arbetsplats väcktes. På CGI träffade hon fantastiska människor som var otroligt kompetenta, berättar hon: säkerhetsexperter, medarbetare som brann för innovation - människor som hon gärna ville ha som kollegor. Och på den vägen är det. Maria började på CGI i september 2018 och är sedan januari 2019 ansvarig för Public inom Stockholm.  

Hur är det att jobba på CGI? 

”CGI är ett fantastiskt företag. Jag trivs jättebra. Här finns verkligen all kompetens man behöver för att jobba med digital transformation och optimering. Det finns en otroligt bredd här, allt från business consulting till infrastrukturtjänster, så när vi krokar arm med varandra kan vi göra fantastiska saker”, säger Maria. 

Till slut, har du något råd till kvinnor som funderar på vad de ska göra i framtiden? 

”Jag vill inte lägga någon värdering i vad andra ska tycka eller göra, men jag brukar ge två råd: Välj något du är intresserad av och tycker är roligt och tacka alltid ja till alla möjligheter du får. Våga prova. Om fler kvinnor följde Pippi Långströms devis ”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert” tror jag vi skulle se betydligt fler spännande kvinnor i IT-branschen.  


Fortfarande svårt att locka kvinnor till IT-branschen – men många av dem blir chefer 

Kvinnor i IT-branschen är ett ständigt aktuellt ämne. När branschen utvecklades i större skala för ett halvt decennium sedan talade man optimistiskt om en bransch som skulle bli helt jämställd, fri från gamla könsnormer eftersom den inte drogs med något gammalt arv som av hävd kodades som manligt.  

Men så blev det alltså inte. Även IT-branschen blev en manligt dominerad bransch som det trots många satsningar har varit svårt att locka kvinnor till. Vad vi sett däremot det senaste decenniet är att de kvinnliga ledarna blir allt fler i branschen. Det verkar alltså som att de kvinnor som söker sig till branschen på något sätt ofta seglar upp och får ledande roller. Ett intressant fenomen tycker vi. Inför den internationella kvinnodagen tar vi tillfället i akt att tala med ett par kvinnor i ledande positioner på CGI om frågan.