Sverige, 19 Augusti 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Toyota Material Handling Europe, TMHE, global ledare inom trucktillverkning och materialhantering, om att ta över företagets kompletta IT-drift. Avtalet gäller från 1 juni 2014 och fem år framåt med option på ytterligare två år och innebär bland annat att flertalet av TMHEs medarbetare på IT-avdelningen kommer att gå över till CGI. Ordervärdet för de första fem åren beräknas till cirka 230 MSEK.

Syftet för Toyota Material Handling Europe, TMHE, är att frigöra resurser för att utveckla verksamheten, att uppnå kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar och att få tillgång till expertis och innovation från en erfaren IT-partner. Avtalet omfattar förutom applikationsförvaltning även ansvar för TMHEs datacenter, servicedesk, mail, samarbets-, nätverks-, lagrings- och säkerhetstjänster, samt CGI:s standardiserade IT-tjänster i form av funktionsarbetsplatser för drygt 6 000 användare i Europa.

- Vi sökte en strategisk och innovativ partner och valet föll på CGI, bland annat på grund av deras erfarenhet av liknande affärer och förmåga att med sin expertis se hur vår IT-verksamhet kontinuerligt kan utvecklas och förbättras. Avgörande var även HR-strategin och processerna för att ta över medarbetare. För våra kunder kommer vår förbättrade kostnadskontroll, samt övergången till mer flexibla kapacitetstjänster att resultera i bättre kvalitet och lägre kostnader, säger Johan Kroon, CIO, Toyota Material Handling Europe.

- Vi är glada för förtroendet att hjälpa Toyota Material Handling Europe inom ett brett spektrum av IT-tjänster och ser fram emot en framåtriktad dialog kring nya idéer för att utveckla och effektivisera deras IT-verksamhet. TMHEs val av CGI som partner för sin totala IT-drift ser vi som ett kvitto på att våra outsourcing-tjänster ligger rätt i tiden. Jag vill också passa på att hälsa våra nya kollegor från Toyota Material Handling Europe varmt välkomna till CGI:s kontor i Linköping, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund,
PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige,
Tel: 070-969 9767,
E-post: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på cirka 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.