Stockholm, Sverige, 11 Februari 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, tecknar nytt avtal med Landstinget Västernorrland om HR-systemet Heroma. Heroma levereras som molntjänst och är ett helhetsåtagande som inkluderar drift, underhåll och support. Avtalet uppgår till ett värde av 20 miljoner kronor och är giltigt i sex år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Landstinget Västernorrlands 6 800 användare får via Heroma effektivare digitala processer för HR-arbetet, dels som stöd för administrativa processer men även för chefer och medarbetare i form av självservicefunktioner via ett gränssnitt där alla funktioner ingår i en och samma lösning. Heroma ger ett systemstöd för både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet inom bland annat löneadministration, lönerevision, schemaläggning, rehab och kompetens.

"Bakom valet att gå ut i en upphandling av HR-system låg behovet av ett modernare system med mer enhetliga processer för alla medarbetare inom landstinget. CGI:s anbud matchade bäst våra krav och behov. Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med CGI inom andra områden och ser fram emot att utveckla vårt partnerskap ytterligare", säger Göran Lundbom, funktionsansvarig på Landstinget Västernorrland.  

"Landstinget Västernorrland ser den nytta som IT ger medarbetarna, och vi är glada över förtroendet att få gå in som partner och hjälpa dem att effektivisera och modernisera sin HR-funktion", säger Thomas Bodén, ansvarig för region Norr på CGI i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bodén, ansvarig för region Norr, CGI Sverige eller Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

 


Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.