Stockholm, Sverige, 22 September 2015

 

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har genom ett avtal med kommunerna i Kronoberg (Växjö, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Lessebo och Älmhult) inlett ett långsiktigt samarbete kring CGI´s ekonomisystem Raindance. Kommunerna gick ut i en gemensam förhandlad upphandling där samarbete mellan kommunerna i urvalsprocessen var en grundläggande faktor för att tillsammans komma fram till den bästa ekonomilösningen som stöd för kommunernas olika verksamheter. Systemet införs nu successivt i kommunerna och beräknas vara i full drift vid årsskiftet 2015/2016.

CGI:s ekonomisystem Raindance stödjer hela den administrativa processen, från planering, målstyrning och budgetering till analys och uppföljning av verksamheten. Avtalet, som omfattar en total leverans för samtliga kommuner, uppgår till 7,5 MSEK och är tecknat för fem år med option om förlängning upp till 14 år.

- Innan upphandlingen gjorde vi ett grundligt förarbete med målsättningen att hitta ett långsiktigt hållbart ekonomisystem som stödjer kommunernas befintliga och framtida processer, säger Helene Blomqvist, upphandlare på upphandlingsenheten i Växjö kommun. Att alla kommuner samarbetade i upphandlingsprocessen blev inte bara en fördel rent kostnadseffektivt utan skapade också en fördel i att vi kunde täcka in samtliga behov i en gemensam totallösning. Under upphandlingsprocessen hade vi även möjlighet att diskutera olika förutsättningar för samtliga deltagande kommuner vilket bidrog till att vi fick en verklig kostnadsbild och en tydlig kostnadsutveckling över tid, säger Helene Blomqvist.

- Vi är otroligt glada för att kommunerna i Kronoberg valde Raindance och att den totala ekonomilösning som vi erbjöd var den som bäst mötte samtliga kommuners krav och behov, säger Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI. Det är också glädjande att se vilka fördelar, både ekonomiska och kvalitetsmässiga, som kan uppnås när kommunerna skapar ett tydligt samarbete i hela upphandlingsprocessen. Jag tycker det är en utveckling i rätt riktning för att skapa en samlad och långsiktig kundnöjdhet. Vi ser fram emot att tillsammans med kommunerna nu införa systemet som kommer att bli ett verkligt stöd för deras befintliga och framtida ekonomiprocesser.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com
Helene Blomqvist upphandlare på upphandlingsenheten i Växjö kommun, telefon: 0470-412 25, e-mail: helene.blomqvist@vaxjo.se

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning