Stockholm, Sverige, 12 Mars 2015

 

 

 

Att digitaliseringen är ett viktigt samhällsfenomen att diskutera för så väl politiker som näringslivsföreträdare visades under ett seminarium i Stockholm idag. Stockholm business region bjöd in till frukostseminarium under rubriken ”Digitalisering - möjligheter för dig och din bransch”. Som en del i debatten om hur man bäst tar tillvara på möjligheterna var CGI inbjudna att delta i en paneldebatt på temat, i denna deltog Jonas Persson VD Microsoft Sverige, Malin Bäcklund CIO Schibsted och Mattias Grönberg ansvarig Digital transformation CGI.

”Det krävs mod för att anta alla utmaningar som digitalisering innebär” – Malin Bäcklund

”Jämställdhetsperspektivet är oerhört viktigt om man ska inse digitaliseringens alla möjligheter” – Jonas Persson

”Vi vill se fler politiker diskutera vikten av att ta till vara digitaliseringens alla möjligheter” – Mattias Grönberg

Seminariet avslutades med en retorisk fråga om önskemål för framtiden i att arbeta vidare med digitaliseringens fulla kraft. Från CGIs håll ser vi fram emot att fortsätta jobba nära våra kunder och hjälpa dem med vårt engagemang i dessa viktiga utmaningar. Vill du se seminariet webstreamat, gå in på #digitalfrukost.

Julie Améen, ansvarig Offentlig sektor CGI Sverige.