2 Juli 2020

CGI Scandinavia har ingått ett avtal med Google Cloud vilket gör det möjligt för CGI i Sverige, Norge och Danmark att inkludera Google Cloud-teknologier i CGI:s lösningar för kunder. Flera kundprojekt som baseras på, eller använder teknik från, Google Cloud pågår redan.

Molnbaserade tjänster och lösningar hanterar allt fler funktioner för företag och organisationer. Enligt den årliga rapporten CGI Client Global Insights 2019 är också modernisering och integration av IT-lösningar bland de högsta prioriteringarna för CIO:er och IT-chefer över hela världen.

CGI levererar ett brett utbud av kundlösningar baserade på olika kombinationer av moln, hybridmoln och icke-molnplattformar. Möjligheten att kunna integrera tjänster som körs på Google Cloud, liksom andra ledande molnleverantörer, ger CGI större frihet att använda det stora utbudet av avancerade verktyg och lösningar som körs på dessa molnplattformar.

”För CGI kommer kundens säkerhet alltid först. Vi har utvecklat processer och modeller för att utvärdera hur vi kan kombinera användningen av det snabbt växande antalet kraftfulla applikationer tillgängliga på plattformar som Google Cloud, med våra extremt höga krav på säkerhet. Att kunna erbjuda våra kunder lösningar baserade på bland annat funktioner i Google Clouds plattform, såsom avancerad AI, maskininlärning och avancerad dataanalys, är mycket spännande och vi ser ett stort intresse från både befintliga och potentiella kunder", säger John Karnblad, President, CGI i Skandinavien.

John Karnblad, President på CGI Skandinavien och Eva Fors, VD på Google Cloud
John Karnblad, CGI och Eva Fors, Google Gloud

Avtalet mellan CGI Scandinavia och Google Cloud täcker verksamheten i Sverige, Norge och Danmark där många kunder är intresserade av att till exempel utforska hur den avancerade dataanalysen som möjliggörs på Google Cloud, kan användas. Detta är också en viktig del av CGI:s koncept end-to-end där vi tillhandahåller bransch- och teknikkompetens, lösningar, ramverk och verktyg för att göra det möjligt för våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet, konkurrenskraft, kostnadseffektivitet och transformationsförmåga.

"CGI är en av Nordens ledande IT-tjänsteleverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att leverera de bästa och mest effektiva lösningarna för kunder i regionen", säger Eva Fors, VD på Google Cloud i Norden.

För mer information, kontakta Gustaf Cederström, Director Consulting som ansvarar för det regionala Google-partnerskapet.