Stockholm, Sverige, 6 Mars 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat två nya ramavtal gällande eArkiv och IT-konsulter genom SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar för svenska kommuner och landsting. Båda ramavtalen sträcker sig över 2 år med option på 1 + 1 års förlängning.

Allt fler kommuner och landsting går från pappersarkiv till att elektroniskt arkivera och hantera dokument. CGI:s eArkiv är ett elektroniskt dokumentarkiv med hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet som förenklar informationshanteringen och sparar tid, även för medborgaren som snabbare kan få svar på sina frågor. eArkiv är också en förutsättning för att kunna implementera standardiserade lösningar, vilket minskar både leverantörsberoendet och kostnaderna.

Ramavtalet för IT-konsulttjänster omfattar IT-kompetensområden som till exempel arkitekter, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling och strategi.

"Vi ser väldigt positivt på SKI:s upphandlingar. De lägger grunden för en modernare och mer effektiv IT-utveckling i allmänhet och för offentlig sektor i synnerhet. Att CGI tilldelats ramavtal för både eArkiv och IT-konsulttjänster visar också på vår bredd och kompetens inom offentlig sektor", säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI i Sverige.

"Ramavtalen är ett lyft för offentlig sektor som nu fortare kommer att få det stöd de behöver - till bästa kvalitet och kompetens", säger Conny Callin, marknadschef vid SKL Kommentus Inköpscentral.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige eller Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

 


Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.