Stockholm, Sverige, 20 Augusti 2013

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att leverera produktionssystemet FAGUS Paper till pappersbruket Arctic Paper Munkedal. Det förberedande arbetet med att byta system påbörjas direkt och FAGUS Paper kommer att tas helt i drift år 2015.

För Arctic Paper Munkedals verksamhet är det av största vikt att ha ett produktionssystem som är anpassat efter verksamheten och stöttar produktionsprocessen fullt ut. CGI och Arctic Paper Munkedal har ett 30-årigt samarbete bakom sig och började år 1983 tillsammans att utveckla det system som fram till idag har använts i verksamheten. Nu tas nästa steg och det egenutvecklade systemet byts ut mot branschlösningen FAGUS Paper.

- Vi har under trettio års tid varit mycket nöjda med det produktionssystem vi utvecklat tillsammans med CGI och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet genom att implementera det nya systemet. Tack vare vårt långa samarbete med CGI och deras djupa kunskap om vår verksamhet så kommer vi att kunna uppgradera till en modern teknisk plattform och få ett nytt system som är helt anpassat efter våra specifika behov, säger Mattias Wigelius, Produktionschef på Arctic Paper Munkedal.

- Vi är glada över det fortsatta förtroendet och ser fram emot att ta nästa steg med Arctic Paper Munkedal, genom att leverera och implementera FAGUS Paper. De kommer även fortsättningsvis att ha ett helt kundanpassat och effektivt system, men med en modernare teknik, säger Anders Chrintz, branschansvarig på CGI i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Chrintz, branschansvarig på CGI i Sverige, tel: 08-775 0172, e-post: anders.chrintz@cgi.com
Anna Carlsson, PR- och kommunikationsansvarig CGI tel: 08-671 9272, e-post:anna.carlson@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.