Stockholm, 29 Mars 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Försäkringskassan angående ett nära partnerskap kring utveckling och förvaltning av applikationer. CGI blir därmed en nyckelspelare i Försäkringskassans målsättning att etablera långsiktiga relationer med ett fåtal betrodda partners. Avtalet löper i fem år med option på ytterligare ett plus ett år och ordervärdet för de första fem åren beräknas uppgå till cirka 500 MSEK.

Försäkringskassan har under de senaste åren fokuserat på att flytta fram positionerna till en modern myndighet med medborgaren i centrum. Ambitionen är att förenkla för användarna och uppnå en högre servicegrad, dvs. att korta handläggningstiderna och påskynda utbetalningarna. Idag ligger de i framkant bland svenska myndigheter när det gäller effektiva IT-lösningar och automatiserade system. Som ett led i effektiviserings- och transformationsarbetet har Försäkringskassan beslutat att satsa på långsiktiga relationer med ett fåtal leverantörer.

Avtalet med CGI gällande ett nära partnerskap kring applikationer ska bidra till att framtidssäkra Försäkringskassans digitala miljö. En ny, flexibel leveransmodell ger CGI ett utökat ansvar för att genomföra planerad IT-utveckling. Lösningen frigör tid för Försäkringskassan IT att fokusera på sitt huvuduppdrag: att utforma och stödja Försäkringskassans verksamhetsprocesser. CGI ska, med sin erfarenhet av att arbeta med större offentliga myndigheter, inte bara tillföra kompetens, utan även bidra med strukturkapital och metodik för att utveckla arbetssätt, metoder och processer.

– Vi är väldigt glada över förtroendet som Försäkringskassan har gett oss. I likhet med dem tror vi att ett långsiktigt och starkt partnerskap är nyckeln till en effektivare utveckling. Avtalet med Försäkringskassan är ytterligare ett kvitto på att vi har en attraktiv affärsmodell för den här typen av stora och komplexa organisationer som har fokus på medborgarnytta. För CGIs del innebär avtalet att vi behöver anställa fler medarbetare, framförallt till våra verksamheter i norr, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

För mer information, vänligen kontakta: 

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, epost: alexandra.karnlund@cgi.com