Stockholm, Sverige, 3 Oktober 2013

Sveaskog och CGI

- Förlänger driftsavtal med partner sedan 20 år

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har ingått avtal med Sveaskog om att leverera IT-tjänster för drift av servrar och applikationer, datalagring, kommunikation och servicedesk. Det nya avtalet är tecknat för fem år och uppgår till ett värde av cirka 60 MSEK. Det bygger vidare på ett nästan tjugoårigt samarbete mellan de båda företagen.

Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle, tar genom avtalet ytterligare ett steg mot standardiserade IT-tjänster och en industrialiserad IT-leverans. Syftet är att utnyttja stordriftsfördelar, förenkla förvaltningen och ta del av CGI:s globala utveckling av nya lösningar.

- Vi är väldigt nöjda med CGI som leverantör. Redan under det pågående samarbetet har vi fått en stabilare IT-leverans med högre kvalité med hjälp av CGI:s standardtjänster. Nu tar vi nästa steg tillsammans. Med det nya avtalet hoppas vi få tillgång till nya modernare tjänster på flera områden och utveckla ett nära samarbete kring hur IT kan stötta vår verksamhet på bästa sätt framåt, säger Andreas Lidfeldt, IT-chef på Sveaskog.

CGI fick uppdraget efter ett omfattande utvärderingsarbete i vilket Sveaskog samarbetade med en extern partner.

- Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Sveaskog och ser fram emot att bygga vidare på vårt långa samarbete kring verksamhetskritisk IT, säger Anders Chrintz, branschansvarig på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lidfeldt, IT-chef Sveaskog, tel: 08-655 9000, e-post: andreas.lidfeldt@sveaskog.se

Malin Westlund, PR- och kommunikation, CGI i Sverige, tel: 073-7500066, e-post:
m.westlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.