Stockholm, Sverige, 3 April 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, förnyar avtalet med TeliaSonera om standardiserade tjänster för cirka 20 000 IT-arbetsplatser i Norden och Baltikum, där även servicedesk-tjänster ingår. Leveransens fokus är på användarupplevelsen och möjligheten att anpassa tjänster och innehåll till framtida krav. Avtalet är giltigt i fem år, med start 1 maj.

TeliaSonera och CGI har samarbetat under många år och avtalet om IT-arbetsplatser som tecknades 2009 förnyas nu i ytterligare fem år. För att öka användarupplevelsen för TeliaSoneras medarbetare läggs nu ett ännu större fokus på proaktiv tjänsteutveckling och förbättring. IT-arbetsplatserna levereras som tjänst till TeliaSonera och inkluderar e-post, digitala möten, virtualiseringsplattformar, printtjänster, säkerhetstjänster, på plats-support samt logistiktjänster kring hårdvara. Standardiserade tjänster som med fokus på funktionalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet skapar en effektivare hantering av företagets arbetsplatser.

"Vi är glada över det förlängda och utökade samarbetet med TeliaSonera, som stärker vårt långa samarbete ytterligare. CGI hanterar idag över 200 000 arbetsplatser för kunder i Norden. Med oss som partner får TeliaSonera tjänster som är formade enligt deras krav på flexibilitet och användarvänlighet samt en servicedesk med hög kvalitet och konkurrenskraftigt pris", säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI i Sverige.    
 

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.


Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.